Personer og organisationer i hele Danmark arbejder for at beskytte det danske grundvand og for at sikre rent drikkevand. Det ærer VandCenter Syd hvert år ved at uddele Andrups Grundvandspris.

Prisvinderen i år er Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, som arbejder for at fremme økologisk landbrug i Danmark ved at opkøbe jord og forpagte den til økologiske landmænd.

- Det store privilegium, at vi som befolkning kan hente det reneste grundvand op som drikkevand, er ikke en selvfølge. Det kræver konkrete bæredygtige løsninger på de arealer, der ligger over vores allesammens guldåre. At blive belønnet med denne pris gør os stolte og motiverer til en yderligere indsats til gavn for næste generation, siger Danmarks Økologiske Jordbrugsfonds direktør, Kim Qvist, om at vinde prisen.

Prisen på 60.000 kr blev overrakt på Dansk Vandkonference i Århus.

Fonden arbejder for at beskytte drikkevandet

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond blev stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening og er delvist finansieret af private borgere.

Formålet med fonden er at beskytte drikkevand, natur, miljø og klima til gavn for den næste generation, og siden stiftelsen har fonden investeret i to konkrete ejendomme og forventer at investere i yderligere tre ejendomme i år.

Fonden bygger på princippet om, at de mener, at mange danskere og danske virksomheder godt vil tage et medansvar for udviklingen af landbrug, natur, fødevarer, klima og drikkevand.

Hvad er Andrups Grundvandspris?

  • VandCenter Syd stiftede i 2007 Andrups Grundvandspris
  • Formålet med prisen er at sætte fokus på grundvand og drikkevandskvalitet og ikke mindst den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet til ære for fremtidens generationer.
  • Prisen er opkaldt efter VandCenter Syds tidligere direktør G.O Andrup.

Kilde: VandCenter Syd