Det skønnes, at der havner flere millioner cigaretskod på gaden og i den danske natur hver dag. Men står det til befolkningen, skal det være slut. De finder det problematisk, at så mange skod bliver smidt i det offentlige rum og ønsker politisk handling for at komme problemet til livs.

Det viser en meningsmåling, som Kantar Gallup har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

I undersøgelsen svarer hele 89 procent, at det er et problem, at der ender alt for mange cigaretskod i det offentlige rum og i naturen, mens 71 procent svarer, at der bør blive iværksat politiske tiltag for at reducere mængden.

- Det understreger, at det er et problem, der skal tages alvorligt. Danskerne er trætte af, at der ligger cigaretskod overalt, og det forstår jeg godt. Jeg mener, at det er vigtigt, at man fra politisk hold får sat en debat i gang, så vi kan komme problemet til livs, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Indeholder langsomt nedbrydelig plast

Cigaretskoddene bliver ikke blot smidt i store mængder. De er oven i købet længe om at blive nedbrudt.

Cigaretfiltre indeholder nemlig plastmaterialet cellulose acetat, der afhængig af omgivelserne er op til fem til ti år om at blive nedbrudt, når det ligger i naturen.

Det betyder, at der i Danmark ophobes enorme mængder skod – til stor gene for befolkningen.

Trussel mod miljøet

Det er heller ikke uden konsekvenser for naturen og miljøet, når de mange skod bliver smidt på jorden.

Når cigaretskoddene kommer i kontakt med vand, bliver der udskilt mikroplast fra filtrene. Cigaretfiltrene bidrager altså til den voldsomme plastforurening, som er kommet på dagsordenen globalt inden for de seneste år.

I cigaretternes filtre samles der desuden en række giftstoffer, der bliver udledt i miljøet, når cigaretskoddene havner i naturen. Dette kan blandt andet gå ud over levende organismer i vand, viser flere studier.

Affaldsindsamlingen sætter fokus på problemet

Til Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling er der i år sat fokus på de enormt mange cigaretskod, der dagligt havner i naturen og det offentlige rum. I år bliver affaldsindsamlerne derfor for første gang bedt om at tælle skod.

Med optællingen forsøger foreningen at skabe opmærksomhed omkring hele skod-problematikken.

- Cigaretskod forurener naturen. Så vi håber selvfølgelig, at vi i år kan være med til sikre en adfærdsændring, så cigaretskod ender i skraldespanden og ikke i naturen. Og så vil vi rigtig gerne sætte skodproblemet til debat og høre, hvad politikerne vil gøre ved det, siger Maria Reumert Gjerding.

Vær med til at gøre en forskel

Affaldsindsamlingen finder sted i hele næste uge. I hverdagene vil 146.000 børn rydde op i naturen som en del af ’skole-ugen’, mens indsamlingen kulminerer søndag d. 31. marts med mere end 1000 indsamlinger i hele landet.

Her kan alle være med, og har man lyst til at give den lokale natur en hånd, kan man finde en indsamling på www.affaldsindsamlingen.dk.

Danmarks Naturfredningsforening forventer, at 50.000 danskere vil samle ind om søndagen.

Undersøgelsen

Kantar Gallup har spurgt om:

1) Hvor enig eller uenig er du i, at det er et problem, at der ender alt for mange cigaretskodder i det offentlige rum og i naturen?
Svarene fordeler sig således:
• Enig (63%)
• Overvejende enig (26%)
• Overvejende uenig (4%)
• Uenig (2%)
• Ved ikke (6%)

2) Hvor enig eller uenig er du i, at der bør iværksættes politiske tiltag for at reducere mængden af cigaretskodder i det offentlige rum og i naturen?
Svarene fordeler sig således:
• Enig (41%)
• Overvejende enig (30%)
• Overvejende uenig (13%)
• Uenig (8%)
• Ved ikke (8%)

Undersøgelsen er baseret på webinterview med 1.017 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.