Mens miljøminister Lea Wermelin har varslet, at hun er i gang med at se på, hvordan et forbud mod salg af sprøjtegift til private kan strikkes sammen, så er der samtidig en markant stigning i danskernes forbrug af Roundup. Det viser nye tal fra Miljøstyrelsen.

I 2018 købte danskerne 13.887 kg glyphosat, som er aktivstoffet i ukrudtsgiften Roundup. Det svarer til en stigning på 18 procent i forhold til 2017, hvor der blev solgt 11.754 kg.

Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening kalder stigningen for trist.

- Det har de senere år været stort fokus på, hvordan man dyrke sin have helt uden gift, så derfor er det ærgerligt, at vi nu kan konstatere en stigning i salget til private, siger Rikke Lundsgaard.

Vær med til at kræve et stop for Roundup - både for private, i det offentlige og i landbruget

Mosmidler bag stigning i salg af sprøjtegift

Den nye rapport fra Miljøstyrelsen omhandler salget af sprøjtegift til private – salg til det offentlige og landbruget opgøres i andre rapporter.

Den viser overordnet en meget stor stigning i salget af sprøjtegifte over en bred kam, der er hoppet fra ca. 20 tons aktivstof i 2017 til 62 tons i 2018.

Stigningen skydels dog primært, at der nu indgår en række mosmidler i statistikken, som ikke tidligere har været med, fordi de ikke var godkendt som mosmidler. Det gælder særligt jernvitrol, der sælges i mange byggemarkeder.

- Forbruget har taget et ordentligt hop, og det skyldes primært at midler, der ikke før har været talt med, nu er med i opgørelsen. Men det er da overraskende, at forbruget af mosmidler er så stort, når nu der findes rigtig mange alternative til at fjerne mos uden brug af kemi. Det nemmeste er nok en helt almindelig rive, siger Rikke Lundsgaard.

Vil du have hjælp til at droppe giften i din have? Se mere her

Minister kigger på forbud

Mijøminister Lea Wermelin meldte i slutningen af november måned ud, at det er hendes ”klare ambition”, at brugen af sprøjtemidler forbydes på private arealer.

Miljøministerens melding kom efter at et borgerforslag for at forbyde Roundup på offentlige arealer og i private haver nåede 50.000 underskrifter, og dermed skal behandles i Folketinget.

Rikke Lundsgaard understreger, at Østrig allerede er langt fremme med planer om et forbud mod Round Up, som også har været gennem EU-Kommissionen, så derfor er der altså ingen undskyldning for, at Danmark ikke også kommer i gang:

- Vi ved, at meget af den private brug er på befæstede arealer som eksempelvis fliser, hvor alt giften altså langt fra bliver omsat i rodzonen, og der er derfor er stor risiko for nedsivning til grundvandet. Derfor giver det rigtig god mening at sætte ind med et forbud her, og vi mener, at det med inspiration fra andre lande hurtigt kan sættes i værk, siger Rikke Lundsgaard.

De 62 tons solgt til private udgør dog en meget lille del af de 2470 tons gift, der i 2017 blev solgt til landbruget. Danmarks Naturfredningsforening arbejder derfor for et totalforbud for Roundup for både offentlige institutioner og for landbruget.

Det kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om salg af sprøjtegift til private

  • I 2018 købte danskerne 13.887 kg glyphosat – aktivstoffet i Round Up. Det svarer til en stigning på 18 procent i forhold til 2017, hvor der blev solgt 11.754 kg.
  • Derudover er der en stigning i salg af aktivstoffer i ukrudtsmidler. Den største stigning er salg af pelargonsyre, som er et letnedbrydeligt middel, hvor salget er firedoblet.
  • Andelen af solgte klar-til-brug midler er steget fra 24 % i 2017 til 31 % i 2018, hvis man ser bort fra mosmidlerne, der ikke indgår i 2017.
  • Fra juli 2020 bliver det forbudt for private at købte koncentrerede sprøjtemidler, deriblandt koncentreret glyphosat.
alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07