Den seneste overvågningsrapport viser, at der fra 1990 til 2018 er fundet glyphosat en eller flere gange i 108 ud af 1.806 undersøgte boringsindtag. Det svarer til seks procent af boringerne.

For 22 af boringerne var den tilladte grænseværdi overskredet, hvilket svarer til 1,2 procent af boringerne.

Det landsdækkende grundvandsovervågningsprogram blev startet i 1987, og siden 1990 har man testet for glyphosat.

Selvom glyphosat ellers er rost for at have en hurtig nedbrydningstid, finder det alligevel hurtigt ned til grundvandet, især i områder med lerjord. Det siger seniorgeolog i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch:

- Glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA binder sig i metaller, som der findes meget af i de øverst dele af sandjord. I lerjord sker transporten gennem sprækker, hvor der er iltfattige forhold, og derfor flytter glyphosat sig let i den type jord. Nedsivningen er langt større i områder med lerjord, og nogle steder kan det være langt værre, end grundvandsovervågningen giver udtryk for, siger han.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Danskerne vil af med Roundup

Folketinget har netop behandlet et borgerforslag om øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer. Miljøminister Lea Wermelin arbejder derfor nu på at forbyde Roundup.

I medierne har der været flere artikler om emnet. Først en artikel i jordbrugserhvervets fagforening, og siden en artikel i Weekendavisen, der har diskuteret, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende og havner i grundvandet.

Også flere politikere har blandet sig i debatten, og bl.a. har den konservative politiker Rasmus Jarlov lavet et opslag på Facebook, hvor han citerer professor i økotoksikologi ved Københavns Universitet, Nina Cedergreen, for at glyphosat ikke findes i grundvandet.

Nina Cedergren har i 2018 lavet flere artikler i videnskabelige tidsskrifter sammen med producenten bag produktet, Bayer. Studierne har konkluderet, at glyphosat ikke er særligt kræftfremkaldende sammenlignet med andre stoffer. Hun udtaler til artiklen i Jordbrugserhvervets fagforening:

"Glyphosat er ikke et af de midler, man finder i grundvandet. På trods af, at det har været brugt intensivt i både jordbrug, på offentlige arealer og i haver siden midt 1970’erne".

Men ifølge grundvandsovervågningen, som er en del af Miljøstyrelsens nationale overågningsprogram for vandmiljø og natur, findes både glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA i grundvandet.

Man har også fundet glyphosat ved genbrugscentre, hvor glyphosat fra haveaffald siver gennem jorden og ned i grundvandet.

Små drikkevandsboringer er særligt udsatte

Glyphosat findes også i drikkevandet - dog i noget mindre omfang.

Ifølge den nyeste drikkevandsovervågning af aktive vandværksboringer i 1992-2018, så er der fundet glyphosat i 41 ud af 6.296 boringer, hvilket svarer til 0,7 procent.

I fire af boringerne var fundet af glyphosat over grænseværdien. Da de fleste drikkevandsboringer i Danmark analyseres med en frekvens på op til fem år, kan man ikke anvende resultater fra enkelte år.

Læs mere om sprøjtegift i drikkevandet her

Grunden til, at der findes mindre glyphosat i drikkevandet end i grundvandet, kan skyldes, at glyphosaten bindes til jernoxider i grundvandsmagasinerne, og dermed ikke når at sive ned i de dybder, hvor de almene vandværker indvinder drikkevand.

Men seniorgeolog Walter Brüsch forklarer, at der kan være glyphosat i drikkevandet mange steder, uden at det bliver opdaget.

- Der er omkring 60.000 små drikkevandsboringer i Danmark, som ikke indgår i den officielle overvågning. De er i dag undtaget for kvalitetskontrol, og boringerne kan typisk være på landet under både sandjord og lerjord. Derfor ved vi simpelthen ikke, hvor meget glyphosat der er i drikkevandet fra disse anlæg, siger Walter Brüsch.

Han henviser til en tidligere undersøgelse af private vandindvindingsanlæg, der har vist, at glyphosat og AMPA blev fundet i 19,7 procent af 193 små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt. Det er steder, hvor stoffet har været anvendt på gårdspladser og andre steder tæt ved boringerne. Grænseværdien var overskredet i 7,8 procent af boringerne.

Læs mere om grundvand og forurening af grundvandet her