Der skal bygges endnu flere hoteller, badelande og andre attraktioner langs kysterne i Danmark. I hvert fald ifølge regeringen, der foreslår, at der skal gives tilladelse til 15 nye byggeprojekter.

Men et flertal i den danske befolkning er imod forslaget fra Venstre. Det viser en meningsmåling, som Wilke har foretaget for Jyllands-Posten.

De nye projekter kommer oveni de 10 forsøgsprojekter, som regeringen allerede har givet kommunerne tilladelse til at bygge. Dermed er der åbnet op for endnu mere byggeri ved de danske kyster.

Danskerne ønsker frie kyster

I meningsmålingen fortæller 52,4 procent af de adspurgte, at de ikke støtter forslaget. Undersøgelsen er fortaget blandt mere end 2.000 danskere.

- Det viser bare, at danskerne bakker vores kritiske holdning op. Både turisterne og Danmarks befolkning ønsker frie, fælles og ubebyggede kyster, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Planerne om de 15 nye kystprojekter ligger i forlængelse af regeringens planer om at lempe den generelle planlægning.

Regeringen lægger i sit nye vækstudspil op til at ændre strandbeskyttelseslinjen, der i dag beskytter mod byggeri fra kysten og 300 meter ind i landet.

Derudover vil man fjerne den såkaldte kystnærhedszone, der beskytter tre kilometer ind i landet, og desuden lempe landszonereglerne, så det i højere grad bliver muligt for kommuner at tillade byggeri uden høring af naboer, uden klageret og uden at kommunerne kan sige nej.

JYLLANDS-POSTENS MENINGSMÅLING

Målingen, der er foretaget af Wilke for Jyllands-Posten, er baseret på i alt 2.146 interviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Folk blev stillet spørgsmålet: "Regeringen vil give tilladelse til 15 turismeprojekter ved kysterne, hvor det i dag ikke er tilladt at opføre sådanne projekter. Støtter du dette forslag?"

  • 15,2 % svarede "Ved ikke".
  • 32,4 % svarede "Ja".
  • 52,4 % svarede "Nej".