Seks kommuners naturkapital er blevet rettet efter en gennemgang af datamaterialet bag naturkapitalindekset (NKI) på Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE).

Naturkapitalindekset er et pointsystem, der tildeler landets 98 kommuner point alt efter, hvor meget og hvor god natur, de har målt ud fra den biologiske mangfoldighed. For eksempel tilstedeværelsen af truede og sjældne arter.

Kommuner mister point

Efter en finkæmning af data bag alle kommunernes naturkapitaler, er Københavns Kommune, der tidligere havde 40 point, faldet til 25 point, mens Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe og Vesthimmerland mister et enkelt point. Alle andre kommuners point stemmer fortsat og er derfor uændrede.

Rettelsen er netop offentliggjort på DCE's hjemmeside.

- Det er naturligvis rigtig ærgerligt, at forskerne har fundet fejl i opgørelsen for nogle få kommuner, men det ændrer ikke på, at naturkapitalindekset er et utroligt stærkt redskab til at vurdere naturen ude i kommunerne med, siger Simon Leed Krøs, der er projektleder på Projekt Biodiversitet Nu.

Datagrundlaget er blevet finkæmmet, fejlene er nu rettet, og naturkapitalindekset er blevet opdateret. Du kan se det opdaterede indeks nedenfor.

  • Naturkapitalindekset er udviklet af forskere på Aarhus Universitet (DCE).
  • Indekset er et redskab til at anskueliggøre mængden og kvaliteten af natur ude i landets 98 kommuner.
alt
Sanne Liv Lembrecht Buggeskov
Fundraisingansvarlig og Teamleder