Elgen blev udryddet i Danmark for cirka 4.500 år siden, men siden da har nogle få elge taget svømmeturen fra Sverige for at betræde den danske jord. Senest i juni 2018, hvor en svensk elg blev set i Helsinge i Nordsjælland.

Siden da er der løbende blevet indrapporteret observationer af elgen, men nu har ingen set den i over to måneder.

- Det er svært at vide, hvor elgen er henne, da så stort et dyr hurtigt kan bevæge sig fra den nordlige del af Sjælland til den sydlige del på få dage. Den vil formentlig befinde sig i områder, hvor der er tæt skov, krat og sump, og derfor er den svær at spotte, siger biolog hos Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson.

Bo Håkansson forklarer også, at elgen formentlig ikke er blevet kørt ned, da det sandsynligvis ville være blevet indberettet.

Måske den gemmer sig

En elg vejer op mod 500-700 kg, og den kan blive tre meter lang og to meter høj. Med andre ord er det et stort dyr, som burde være til at få øje på. Så hvorfor har ingen set den i to måneder?

- Det er meget normalt for elgen, at den holder sig i ro i skoven om dagen og først begynder at bevæge sig rundt, når mørket falder på, forklarer Bo Håkansson og fortsætter:

- Men det er spændende, at elgen formentlig stadig er i Danmark, og det giver et indtryk af, at den måske kan klare sig et stykke tid.

En rapport har dog vist, at det er usandsynligt, at vi får en egentlig elg-bestand på Sjælland. For hele Danmark gælder det også, at vejnettet er tæt, og naturen er for fragmenteret. Elgene vil formentlig blive kørt ned på en vej eller en togstrækning.

Elge er gode naturplejere

I området ved Nordsjælland, hvor elgen er set, har lokalpressen døbt elgen: Elga. Men hvor end Elga er, så er det i hvert fald sikkert, at plantevæksten i det område nyder godt af hendes tilstedeværelse.

Elge rydder nemlig krat og buskadser, hvilket er godt for dyre- og plantelivet. Netop derfor blev der i 2015 sat en flok elge ud i Lille Vildmose. De er en del af naturgenopretningen i området.

Sig til, hvis du ser elgen

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du mener at have set elgen. Send gerne billeder eller video af den til biolog Bo Håkansson på boh@dn.dk.

Fakta om elgen

  • Elgen er verdens største hjort
  • Det er kun hannen, der har et gevir. Den bruger det, når den skal kæmpe med en anden han om hunnen.
  • Elge parrer sig fra september til november.
  • En elg kan blive op til 25 år
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57