Klimaminister Dan Jørgensen og regeringen skal beslutte, om Danmark fortsat vil give tilladelse til, at internationale olieselskaber udvinder olie og gas i Nordsøen.

Det franske olieselskab Total og tre andre selskaber har indsendt ansøgninger til Energistyrelsen om at få lov til at lede efter nye olie- og gasreserver i Nordsøen. Hvis tilladelsen gives, vil selskaberne få seks år til at eftersøge nye olie- og gasreserver og 30 år til at udvinde dem.

Her er de tre bedste grunde til, at Dan Jørgensen og regeringen bør afvise olieselskabernes ansøgninger:

1. Det kan ikke betale sig

Den samlede indtægt til den danske statskasse på fortsat udvinding af råstoffer i Nordsøen vil være minimal. En ny beregning fra Skatteministeriet skønner værdien af en udvidet eftersøgnings- og udvindingsrunde til under to milliarder.

Desuden siger de økonomiske vismænd, at Nordsøen i fremtiden ikke længere vil spille en afgørende rolle for den danske økonomi. Indtægterne på nordsøolien er faldet støt de seneste 10 år, og i 2018 tjente Danmark otte milliarder kroner på nordsøolien.

Finansministeriets egen prognose for 2020 viser, at indtægterne fra Nordsøen vil udgøre tæt på 0 procent af Danmarks samlede bruttonationalprodukt. Det skyldes, at den tidligere regering indførte store skattelettelser for de olieselskaber, der udvinder olie og gas i Nordsøen.

Læs også: Investerer dit pensionsselskab i olie?

2. Nordsøolie vil underminere 70 procent reduktionsmål

Regeringen har bebudet, at Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 70 procent i 2030. Men gives der tilladelse til, at der må udvindes mere olie og gas i Nordsøen, kan det ende med at underminere Danmarks ellers så ambitiøse klimaplan.

Udledningen fra de fossile brændstoffer vil nemlig overstige Danmarks samlede CO2-besparelse, ifølge en ny rapport fra den internationale organisation Oil Change International.

Desuden hænger en forlængelse af olieudvinding ikke sammen med regeringens målsætning om at gøre Danmark fossilfrit i 2050.

3. Olien skal blive i undergrunden

Danmark har tilsluttet sig Paris-aftalen, hvor vi, sammen med 194 af verdens lande, har forpligtet os til at reducere vores drivhusgasser, så vi kan sikre at den globale temperatur ikke stiger mere end 1.5 grader.

Det betyder i praksis, at 80 procent af de allerede kendte globale olie- og gasreserver skal forblive i undergrunden, og derfor vil en forlængelse af udvindingslicenserne i Nordsøen være i direkte modstrid mod vores deltagelse i Paris-aftalen.

Også de økonomiske vismænd er kommet på banen, og de peger på, at det vil det have en positiv effekt på klimaet, hvis man reducerer udvindingen af olie og gas i Nordsøen.

Vælg dine 3 klima-mål nu!

Er du klar til at reducere dit CO2-aftryk og leve mere klimaklogt?

Vi har gjort det super nemt for dig at komme i gang:

Vi præsenterer 10 ting, du kan gøre for klimaet, og du vælger 3.

Til gengæld får du:

  • Skræddersyede guides der hjælper dig i gang
  • Din klima-aftale som en finurlig lille film, du kan dele
  • Et klima-nyhedsbrev med inspiration