Hver eneste dansker smider hvert år 842 kilo affald ud. Og samtidig står virksomhederne i kø med løsninger, der kan sikre mere genbrug og dermed mindre affald, der skal smides ud.

Derfor appellerer Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening til politikerne om at vedtage en national strategi, som skal begrænse mængden af affald og få os til at genbruge mere. Med appellen følger fem konkrete forslag - blandt andet at mængden af affald pr. indbygger bliver reduceret med mindst 20 procent inden 2030.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Maria Reumert Gjerding udspillet for et vigtigt skridt i forhold til at sikre naturen:

- Der har været rigtig meget fokus på, hvordan vi kommer af med og behandler vores affald og måske mindre på, hvordan vi forebygger, at der produceres så meget affald. Men det er utrolig vigtigt, at vi får nedbragt affaldsmængderne, for vores store ressourceforbrug er et kæmpe problem. Omkring halvdelen af de samlede globale udledninger af drivhusgasser og mere end 90 procent af tabet af biodiversitet skyldes, at vi udvinder og forarbejder naturressourcer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan præsentere et udspil sammen med Dansk Industri, der vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Fem gode råd til at minimere dit take-away affald

Vil kunne spare 21 milliarder

Udgifter til råvarer og forarbejdede materialer udgør mere end halvdelen af produktionsomkostningerne i danske industrivirksomheder, og andelen har været stigende de senere år. En undersøgelse viser, at danske virksomheder ved optimal brug af eksisterende teknologier vil kunne nedbringe materialeomkostningerne med 21 milliarder kroner.

- Virksomhederne er allerede i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, hvor man skaber deleordninger, genbruger produkterne eller sælger ydelser. Men vi skal op i en større skala. Vi skal gøre op med de gamle vaner, som skaber alt for meget affald, og vi skal sikre, at råvarer bliver udnyttet optimalt i virksomhederne. Det vil nedbringe omkostningerne i virksomhederne, styrke konkurrenceevnen og begrænse presset på naturens ressourcer, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI.

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening har i mange år været i dialog om håndteringen af affald i Danmark.

Det fælles udspil skal ses i lyset af, at det kræver samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og forbrugere, hvis mængden af affald skal ned.

Organisationerne foreslår konkret, at der bliver etableret partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige myndigheder, som skal finde nye løsninger, der fremmer genbrug af emballage.

Opgør med brug-og-smid-væk kulturen

- Vi er nødt til at gøre op med brug-og-smid-væk kulturen, og få gang i nogle initiativer, der kan begrænse vores tryk på naturen og miljøet. I år har vi fundet 120.000 stk. takeaway-emballage i naturen ved vores store affaldsindsamling. Hvis vi i stedet får skaleret genbrugsløsninger for takeaway-emballage, hvor emballager tages tilbage og rengøres til næste kunde, så vil vi både nedbringe vores affaldsmængder og mængden af affald der havner i naturen, siger Maria Reumert Gjerding.

De to organisationer foreslår også at udvide Bolig Jobordningen, så den kommer til at omfatte reparationer af produkter i hjemmet. For eksempel skifter næsten 9 % af alle husstande deres vaskemaskine ud i løbet af et år. Det svarer til 220.000 solgte maskiner. Og de mener, at staten bør gå foran med indkøb, der fremmer den cirkulære økonomi.

- Det offentlige bør gå forrest og efterspørge cirkulære løsninger, som er med til at reducere mængden af affald. Og så skal vi samarbejde om at skabe nye forretningsmodeller, så produkter bliver designet , så de holder længe og kan repareres. Virksomhederne er klar til at levere, siger Lars Sandahl Sørensen.

Du kan læse hele udspillet her: Fælles veje til at knække affaldskurven

FAKTA: De fem forslag

  • Sæt mål for affaldsmængderne: Vi foreslår, at vi sætter et klart mål om, at reducere affaldsmængden pr. indbygger med mindst 20 % i 2030 med henblik på at nå en fuld cirkulær økonomi inden 2050.
  • Green Deals: Vi skal have gang i partnerskaber, så aktører på tværs af værdikæderne kan finde nye løsninger, som fremmer genbrug af emballage.
  • Udvid Bolig Job ordningen med reparationer af produkter i hjemmet: For at fremme reparationer af produkter foreslår vi, at Bolig Job ordningen udvides, så borgere får mulighed for at fratrække lønudgift til professionel reparation af produkter i hjemmet.
  • Flere cirkulære indkøb i det offentlige: Vi foreslår, at staten, kommunerne og regionerne anvender offentlige indkøb til aktivt at fremme nye cirkulære forretningsmodeller, som kan være med til at reducere vores affaldsmængder.
  • Styrk dansk indsats i EU’s produktpolitik: Vi foreslår, at der etableres en samarbejdsplatform mellem Miljøministeriet, grønne NGO’er og erhvervslivet med fokus på dansk påvirkning af EU's bæredygtige produktpolitik, herunder revision af ecodesigndirektivet.

Læs hele udspillet: Fælles veje til at knække affaldskurven

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver