Danmark er blandt de lande i Europa, der producerer allermest affald per indbygger. Hele 842 kg husholdningsaffald bliver det til om året per dansker, ifølge EU's statistikkontor.

Takeaway-emballage er en af de typer affald, som desværre ofte ender i naturen. Ved Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling blev der i år fundet ikke færre end 120.000 stykker takeaway-emballage.

Derfor har vores miljøpolitiske chefrådgiver Mette Hoffgaard Ranfelt lavet disse fem gode råd til, hvordan vi alle kan være med til at minimere mængden af takeaway-emballage.

Fem gode råd

1. Medbring egen kaffekop

Når du køber kaffe, så medbring din egen kop, hvis det er muligt.

Så sender du også et signal til butikken om, at du gerne vil væk fra engangsemballage.

2. Sig nej tak

Når du køber takeaway, får du ofte tilbudt en masse ting, som kan være overflødige. Det kan være for eksempel være poser, rørepinde og kaffelåg.

Sig nej tak, hvis du ikke har brug for det, så du kan undgå unødigt affald.

3. Vær ambassadør for genbrug

Når du køber takeaway, så spørg hvad virksomhedens tanker er i forhold til cirkulær økonomi, genbrug og mindre affald.

Jo flere kunder, der sætter fokus på affald og genbrug, jo større er chancen for, at virksomheder vil begynde at undersøge nye grønnere løsninger.

4. Vælg takeaway med genbrugs-emballage

Brug butikker og restauranter, der har ordninger med forskellige genbrugsvirksomheder.

For eksempel har virksomheden KleenHub et netværk af danske takeaway-udbydere, hvor kunden kan få genbrugelig takeaway-emballage i stedet for plast. Kunden kan herefter have emballagen i 10 dage, inden den skal leveres tilbage til en restaurant i netværket, og emballagen kan bruges igen.

5. Bliv medlem af DN

Danmarks Naturfredningsforening presser aktivt vores politikere til at skabe de strukturelle forandringer, som skal til for at gøre det nemt for borgere og virksomheder at vælge løsninger, som minimerer vores affaldsmængder og træk på naturens ressourcer.

Jo flere der bakker op om budskabet, jo større vægt har budskabet overfor politikerne.

DN mener

  • Vi skal producere mindre affald og stile mod et affaldsfrit samfund senest i 2050.
  • Vi skal væk fra vores brug-og-smid-væk kultur, præget af engangsprodukter, og over til genbrugsprodukter, som kan bruges igen og igen.
  • Vores produkter skal designes, så de holder længe og nemt kan skilles ad og repareres.
  • Vi skal være bedre til at genanvende vores materialer på samme niveau, så vi undgår downcycling af produkterne i genanvendelsesprocessen.

DI og DN arbejder sammen om at minimere affald

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening har lavet at fælles udspil for at begrænse de store mængder af affald i Danmark.

DI og DN opfordrer blandt andet politikerne til at sætte et klart mål om at reducere affaldsmængden pr. indbygger med mindst 20% i 2030.

Læs mere om det fælles udspil.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver