Efter endnu et langt EU-ministerrådsmøde om fiskekvoter blev de europæiske fiskeriministre i morges enige om en række fangstkvoter for 2022.

Det lykkedes fredag EU at lukke de trilaterale EU/UK/Norge-forhandlinger, hvor kvoterne for blandt andet torsk, kuller og sild fra Nordsøen blev fastlagt. Resultatet blev i nat godkendt af EU-ministrene og betyder, at kvoterne fra 2021 for Nordsøtorsken videreføres, og det betyder, at kvoten nu fastsættes 11% over det niveau, som Internationale Havundersøgelses Råd (ICES) anbefaler som bæredygtigt for torskebestanden.

- Nordsøtorsken er enormt presset, og når den overfiskes, er der risiko for, at bestanden på et tidspunkt kollapser. At fastsætte kvoten betydeligt over forskernes anbefaling er uansvarligt og betyder, at torsken fortsat bliver overfisket, siger havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs også: Populær dansk fisk på vej mod kollaps: Nu truer selv stangfiskeriet torsken

Kontrol med bifangst af torsk skal styrkes

Den for højt satte torskekvote kommer efter, at forskere i årevis har advaret om, at der forgår et ulovligt udsmid af døde fisk. Ifølge ICES, bliver næsten hver anden torsk, som hives ud af Skagerrak, ikke landet, men ryger døde ud i havet igen. Dermed bliver de ikke fratrukket kvoten, som loven ellers kræver det

- Ulovligt udsmid sætter torskebestanden under et endnu hårdere pres og skal stoppes. Løsningen er at indføre kameraovervågning på alle trawlere. Erfaringer fra andre lande og fra det danske kameraforsøgsprojeket i Kattegat, viser, at når der sættes kamera på fartøjernes sorteringsplads, så er udsmidet betydeligt mindre og fiskere ændrer fiskerimønstret for at undgå bifangst af torsk, siger havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Cathrine Pedersen Schirmer.

I Kattegat viser Danmark vejen frem med vores kameraforsøgsprojekt, hvor jomfruhummer-trawlere monitoreres med kamera for at undgå ulovligt udsmid.

alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik

Danmark Naturfredningsforening opfordrer nu fiskeriministeren til at udvide kameraovervågningen til alle trawlere, også i Skagerrak - og til at gøre kameramonitorering i Kattegat permanent - for at hjælpe genopbygningen af torskebestanden.

Ligesom sidste år anbefaler ICES en nul-kvote for Kattegat-torsken. Men EU-ministrene valgte at sætte en bifangstkvote på 97 tons for torsk i Kattegat for at undgå en lukning af fiskeriet af andre bundlevende arter som jomfruhummer og rødspætte, der har stor bifangst af torsk.

Men for netop at mindske bifangsten af torsk og dermed beskytte den bedre, har EUs fiskeriministre samtidig fastsat kvoter for jomfruhummer og rødspætte i Skagerrak og Kattegat, som er under de biologiske anbefalinger for de to arter, og det hilser DN velkommen.

Intet EU-stop for fiskeriet af kritisk truet ål

I lighed med tidligere års forhandlinger blev EU’s fiskeriministre heller ikke denne gang enige om at indføre et europæisk stop for fiskeri efter ål. Fiskeriministrene blev blot enige om at videreføre en tre måneders lukkeperiode for ål i saltvand, og det er ifølge DN slet ikke nok

- Ålebestanden er kritisk truet, og ålen burde efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering derfor være totalfredet. ICES’ rådgivning for fiskeri efter ålen er klar: Nul fangst både for det rekreative fritidsfiskeri og for det kommercielle erhvervsfiskeri. Alligevel giver fiskeriministrene nu grønt lys til at forsætte et fiskeri, der er stærkt kritisabelt, understreger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Antallet af unge ål faldet med 98 procent - Alligevel bliver den stadig fisket