Sig nej, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening til regeringen. Opfordringen kommer forud for en endnu en afstemning i EU om en ny godkendelse af aktivstoffet glyphosat, der findes i RoundUp.

Et nej til RoundUp vil nemlig give samfundet som helhed en række goder uden, at det vil koste landbruget livet. Regeringen har dog hidtil kæmpet for sprøjtegiften.

- Det er en afgørende afstemning. Glyphosat er det mest brugte ukrudtsmiddel i verden og den mest betydningsfulde krog, som den intensive, konventionelle planteavl hænger på. Ved at fjerne stoffet vil landmanden blive tvunget til at dyrke sine jorder i større overensstemmelse med naturen, siger Rikke Lundsgaard, agronom og landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere liv i marken

I dag gør glyphosat det muligt at dyrke den samme afgrøde år efter år efter år. Det er bl.a. et problem, fordi man skal bruge flere sprøjtemidler og mere gødning, jo mere ensidigt man dyrker sine marker, mens et varieret sædskifte i sig selv giver mere liv på markerne.

- Det faktum er desværre en fuldstændig blind vinkel for Miljøstyrelsen, når den godkender sprøjtegift i Danmark. Det bliver slet ikke vurderet, hvad der sker på overfladen af jorden, og at et middel, som RoundUp, simpelthen fjerner al plantevækst der, hvor det bliver brugt siger Rikke Lundsgaard, der understreger, at glyphosat eller Roundup bliver brugt på så stor en del af de danske landbrugsarealer, at effekten er ødelæggende – i ordets helt bogstavelige betydning.

Langsom økologisk kollaps

- Det mikroliv, der hører til planterne, de insekter, der fouragerer på planterne og de fugle, der lever af de pågældende insekter, bliver presset mere og mere ud af det intensivt dyrkede danske landbrugsland. Det sker i sådan en grad, at vi i øjeblikket er vidne til en langsom kollaps af de økologiske balancer ude i det åbne land, siger Rikke Lundsgaard.

Onsdag denne uge meddelte EU-Kommissionen, at der ikke er et kvalificeret flertal for at forlænge godkendelsen af glyphosat med 15 år, og at målet nu er en forlængelse på fem eller syv år.

- Det her et stærkt signal til landbruget om, at glyphosat ikke bliver den krog, som man kan hænge sine dyrkningsmetoder på i fremtiden. Vi håber, at den danske regering også anerkender dette, siger Rikke Lundsgaard.

Læs også bloggen Landbrug står overfor mulig skillevej

Børns hjerner skal være uden gifte

En ny rapport til EU Parlamentet viser, at børns hjerner tager skade af sprøjtegifte. Forskerne anbefaler på den baggrund, at belastningen af kemikalier i landbruget bringes ned af hensyn til folkesundheden.

Læs også Ekspertrapport slår fast: Sprøjtegift kan skade børns hjerner

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med COOP omdøbt oktober til Øktober for netop at sætte fokus på fødevarer, produceret uden sprøjtegifte. Med kampagnen Et Sprøjtefrit Danmark opfordrer de to organisationer forbrugerne til at træffe et valg med indkøbskurven. Jo mere økologi du køber, jo flere landmænd vil i fremtiden omlægge til økologi.

Bedre hjerner uden sprøjtegifte

Netop som EU’s medlemslande skal stemme om en fornyet godkendelse af glyphosat, er der landet en ny rapport i Europa-Parlamentet.

Rapporten gennemgår eksisterende dokumentation for forskelle på økologisk og konventionel fødevareproduktion. Særligt på et punkt er vurderingen markant: Sprøjtegifte kan skade udviklingen af børns hjerner.

Her handler de fortrinsvis om insektgifte, men som professor, dr. med. Philippe Grandjean siger om glyphosat:

»Alle er under mistanke. Problemet er, at en producent for at få et pesticid godkendt ikke skal undersøge, om midlet kan skade hjernes udvikling, eller om det er hormonforstyrrende«, siger han til dagbladet Politiken. Læs rapporten her

Læs mere om Et Sprøjtefrit Danmark her

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07