I 2030 skal Danmark have nedsat CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Det har Folketinget vedtaget som lov.

Men der er alt for lang vej til det mål, hvis man spørger Klimarådet, der netop har udgivet deres rapport om regeringens tiltag mod klimaforandringer. Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om klimatiltag. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, håber, at regeringen vil lytte til Klimarådets anbefalinger:

- Vores vurdering har hele tiden været, at regeringens klimapolitik ikke lever op til 70-procentmålet i klimaloven. Nu har vi det sort på hvidt fra Klimarådet. Med de politiske aftaler, der er indgået på nuværende tidspunkt, kommer vi kun en tredjedel af vejen, og så mangler vi altså stadig omkring 13 millioner tons.

- Regeringen har taget alle de lavthængende frugter og udskudt de svære beslutninger. Den her rapport kalder virkelig på, at vi får genåbnet alle de klimaaftaler, der er indgået under denne regering”, siger Maria Reumert Gjerding.

Hockeystaven dumper

Klimarådet anbefaler i en ny rapport, at regeringen hurtigst muligt indfører CO2-afgift, så virksomheder og forbrugere skal betale penge for at bidrage til forurening. Klimarådet anbefaler som en hel central del af løsningen, at der skrues markant op for udtagningen af lavbundsjorde.

Læs: Sådan kan drænede landbrugsjord hjælpe både klima og natur

Klimarådet kritiserer blandt andet regeringen for, at der ikke foreligger en tilstrækkelig konkret plan og proces for, hvordan regeringen forventer at opfylde det udestående reduktionsbehov. Næsten to tredjedele af reduktionsbehovet er i regeringens klimaprogram dækket af initiativer, der stadig blot er tekniske reduktionspotentialer.

-Jeg er glad for, at Klimarådet understreger, at regeringens håb om at teknologien reder os over målstregen i sidste øjeblik er enorm usikker. Vi har hele tiden sagt, at vi er nødt til at bruge de løsninger, som giver reduktioner her og nu i stedet for at vente på teknologiske fix. Det er en farlig strategi regeringen har lagt op til med sin hockeystavsmodel og nu bliver vi bakket op af Klimarådet. Vi kan ikke vente på teknologier, som ikke er færdigudviklet endnu – der er under ni år til 2030, som Klimarådet understreger, siger Maria Reumert Gjerding.

Turbo på udtagning af lavbundsjord

For at bringe klimaindsatsen tættere på at kunne anskueliggøre, at 70-procentsmålet nås, fremhæver Klimarådet fem anbefalinger, som i særlig grad kan bidrage til effektivt til at opfylde målet. Ifølge rapporten ligger særlig tre virkemidler lige for - en indførelsen af en generelt drivhusgasafgift, accelereret vådlægning af lavbundsjorder og højere værdisætning af klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger.

Læs: Regeringens klimarådgiver vil omdanne landbrugsarealer til natur

-Det positive er, at vi allerede kender mange af de løsninger, som skal til for at nå i mål. Klimarådet anbefaler bl.a., at vi sætter turbo på udtagningen af lavbundsjorder, hvilket vi sammen med landbruget har arbejdet på meget længe. Nu er landbrugsforhandlingerne så småt i gang og jeg håber, at regeringen læser Klimarådets anbefalinger meget nøje, så vi kan få konkrete virkemidler i brug, som vi ved vil gøre en kæmpe forskel med det samme, siger Maria Reumert Gjerding.

I sine anbefalinger efterlyser Klimarådet en konkret køreplan mod 70-procentmålet samt en national strategi for CO2-fangst. Klimarådet lægger vægt på, at der hurtigst muligt lægges en klar strategi med tidsplaner, processer og milepæle for udvikling og implementering af teknologier og initiativer, som til sammen sikrer, at de forventede reduktioner kan nås i 2030.

Læs: Sådan løser vi klimakrisen

-Klimaudfordringerne kræver grundlæggende strukturelle forandringer og større politiske visioner for det samfund vi vil have i 2030 og frem mod 2050. Den plan har vi ikke fået fra regeringen. Og vi mangler den. Lad os nu få en samlet køreplan for den grønne omstilling, som Klimarådet anbefaler, så vi ved, hvornår vi kan forvente en ensartet CO2-afgift, et stop for salg af nye fossile biler, udtagning af lavbundsjorderne, omlægning af landbrugets enorme kødproduktion og alle de andre redskaber, vi ved, vil bringe os i mål, men som af den ene eller anden årsag altid bliver skudt til hjørne inde i forhandlingslokalerne. Det her må og skal være et wake-up call for regeringen og hele Folketinget, siger Maria Reumert Gjerding.

Med statusrapporten har Klimarådet dumpet regeringens klimapolitik og det er nu op til regeringen at fremlægge nye virkemidler og anskueliggøre, hvordan Danmark skal nå klimalovens målsætninger inden klimaministeren i december skal til klimaeksamen i Folketinget. Her kan folketingets partier aktivere klimalovens handlepligt, hvis regeringen ikke leverer en tilfredsstillende indsats.