Miljøminister Magnus Heunicke var onsdag 22. februar i samråd om udledningen af giftigt spildevand fra den norske olieindustri i Agersø Sund. Spildevand, der selv efter behandling indeholder store mængder PFAS, kviksølv, tjærestoffer og barium.

Ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding afdækkede samrådet, at Miljøstyrelsens håndtering af sagen virker mangelfuld og efterlader en lang række uafklarede spørgsmål.

Blandt andet rejste det et spørgsmål om, hvorvidt muligheden for at gøre indsigelse mod importen af det giftige, udenlandske industrispildevand er blevet udnyttet tilstrækkeligt.

- Det kan ikke passe, at man kan give en tilladelse til at importere giftigt norsk industrispildevand til Danmark uden overhovedet at have vurderet konsekvenserne for det danske havmiljø. Det bør undersøges til bunds af uvildige eksperter, siger Maria Reumert Gjerding.

Skade på havmiljø ikke med i økonomiske beregninger

Miljøstyrelsen har vurderet, at der er tale om nyttiggørelse af det norske olieaffald og ikke bortskaffelse, selvom det kun er få procent af oliespildevandet, der udskilles til genanvendelse. Derfor kan Danmark ifølge miljøministeren ikke sige nej til at modtage det norske olieaffald.

- Miljøstyrelsens importtilladelse bygger bl.a. på, at det økonomisk set kan betale sig at udskille olierester fra spildevandet. Men her er det slet ikke medregnet, hvad det koster Danmark at udlede resten af det fortsat giftige spildevand og fastholde vores danske havmiljø i en rigtig dårlig tilstand, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmark Naturfredningsforening.

Det norske oliespildevand sejles med tankskibe til virksomheden RGS Nordics renseanlæg ved Stigsnæs syd for Skælskør. Trods en behandling her er spildevandet fortsat fyldt med kemiske stoffer over grænseværdierne, når det hældes ud i det lille havområde Agersø Sund.

Foto: Claus Garde Bergmann

Forurening i dansk hav

Det danske hav er i forvejen presset af udledning af kvælstof fra landbruget og intensivt fiskeri.

 Det sidste vores hårdt pressede havmiljø har brug for, er mere forurening.

 DN arbejder lige nu politisk for at stoppe importen af norsk oliespildevand og udledningen af giftigt spildevand i dansk hav.

Rens i Danmark og sejl behandlet spildevand tilbage til Norge

Ved dagens samråd foreslog Enhedslisten, at tankskibene efter behandling i Danmark kunne sejle oliespildevandet tilbage til Norge. Miljøministerens umiddelbare vurdering ved samrådet var, at det ikke kan lade sig gøre, men han lovede alligevel at undersøge muligheden og vende tilbage med et skriftligt svar.

Den løsning velkommer Maria Reumert Gjerding. Det er nemlig særlig problematisk, at udledningen af det giftige spildevand med kemiske stoffer over grænseværdierne sker i indre danske farvande.

- Vores indre danske farvande er lavvandede og i forvejen stærkt belastede af næringsstoffer, intensivt fiskeri og alt for mange kemiske stoffer. Hvis vi i Danmark skal leve op til EU’s mål om et bedre havmiljøet, så er det helt forkert at sejle giftigt spildevand hertil og lukke det ud, hvor det gør størst skade, lyder det fra DN-præsidenten.

Hjælp os med at kæmpe for vores sårbare hav