Flydende forurening truer Danmarks havnatur

Flere steder i Danmark udledes giftigt industrispildevand i havet, som indeholder bl.a. tungmetaller, tjærestoffer og PFAS langt over grænseværdierne. Giftstofferne er stærkt skadelige for de dyr og planter, som bor i havet - og de er med til at presse den sårbare havnatur, som i forvejen lider under udledning af kvælstof fra landbruget og intensivt fiskeri.

Det sidste vores hårdt pressede havmiljø har brug for, er mere forurening. Udledningen af giftigt spildevand i dansk hav skal stoppes nu!

Norsk oliespildevand hældes ud i dansk hav

Siden 1997 har den danske virksomhed RGS Nordic importeret millioner af tons giftigt spildevand fra den norske olieindustri til deres rensningsanlæg ved Stigsnæs, hvor de behandler spildevandet og leder resten ud i Storebælt ved Agersø Sund.

Vandprøver viser, at selv efter behandling indeholder spildevandet bl.a. tungmetaller, PFAS og tjærestoffer langt over grænseværdi. Stoffer, som er stærkt skadelige for levende organismer.

Havnaturen i Agersø Sund er i forvejen hårdt presset af bl.a. udledning af kvælstof fra landbruget og intensivt fiskeri. Det hjælper ikke, at der samtidig udledes store mængder giftigt spildevand fra den norske olieindustri.

Vores hav skal ikke være losseplads for giftigt spildevand

Det er ikke kun i Agersø Sund, at der bliver udledt giftigt industrispildevand. Det sker flere steder i Danmark og ifølge DR afventede flere virksomheder i 2021 myndighedernes godkendelse af deres ansøgninger om at udlede mere industrispildevand.

Danmarks sårbare havnatur skal ikke være losseplads for forurenet industrispildevand. Myndighedernes praksis med at tillade udledning af giftigt industrispildevand i dansk hav skal stoppe nu!

Vær med til at beskytte Danmarks sårbare havnatur!

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for at sikre et sundt havmiljø og for at beskytte de dyr og planter, som har hjemme i havet.

Vil du tage del i kampen for at beskytte Danmarks havnatur?

For os Agersø-borgere har det været en lang, sej kamp at få opmærksomhed på, at det er helt galt, at vores danske hav fyldes med udenlandsk spildevand. Det skal stoppes her, og det skal stoppes nu! - Jan Rasmussen, formand for Rent Havmiljø Nu

Giftstoffer skader livet i havet

Selv efter behandling i RGS Nordics rensningsanlæg indeholder det spildevand, der udledes i Agersø Sund, stadig giftstoffer i større mænger, end det er tilladt. Det viser tal fra Ingeniøren.

Det drejer sig bl.a. om kviksølv, som er kræftfremkaldende, og som kan skade centralnervesystemet hos dyr og mennesker.

I spildevandet findes også PFAS. Det er en samlet betegnelse for en række flourstoffer, som kan skade vores immunforsvar og forplantningsevne. PFAS kaldes også evighedskemikalier, fordi de er meget svære at nedbryde og derfor bliver "for evigt" i naturen, hvor stofferne kan bevæge sig op i fødekæden fra små havdyr til fisk til mennesker.

Spildevandet indeholder også tjærestoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene og immun- og forplantningsforstyrrende.

Fælles for disse stoffer er, at de alle har alvorlige konsekvenser for de levende organismer, der lever i og omkring havet.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for:

  • at stoppe import af giftigt norsk oliespildevand til Danmark.
  • at stoppe udledningen af spildevand, der indeholder giftstoffer over grænseværdierne.
  • at stoppe udledningen af industrispildevand i sårbar dansk havnatur.

Kystfiskerne oplever et klart sammenfald mellem ødelagte fiskepladser og udledningerne fra RGS Nordic. Fiskene vil simpelthen ikke leve der hvor resterne fra oliespildevandet ledes ud i Storebælt. - Søren Jacobsen, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri-PO

En fælles sag at stoppe forureningen

En lang række organisationer og borgere i området omkring Skælskør har i årevis kæmpet en utrættelig kamp for at stoppe forureningen af Agersø Sund.

De har insisteret på, at private virksomheder ikke skal have lov til at forurene den fælles, værdifulde ressource, som havet er. Det er i høj grad deres fortjeneste, at der endelig er kommet politisk fokus på sagen.

Danmarks Naturfredningsforening gør fælles sag med en række af disse organisationer.

Sammen opfordrer vi miljøminister Magnus Heunicke til at få sat en stopper for udledningen af giftigt industrispildevand i dansk hav.

I Danmarks Sportsfiskerforbund mener vi, at det er helt uhørt, at vores have skal være skraldespand for udenlandsk spildevand. Havet lider i forvejen, fiskene er mange steder forsvundet, og vi er langt fra at vende udviklingen. - Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Fiskeriforening har i årevis advaret mod udledningerne fra RGS Nordic. Fiskene er forsvundet fra området, og havmiljøet er under pres. Derfor er det på høje tid, at der sættes en stopper for forureningen af vores havmiljø. - Sven-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening-PO

Følg med i kampen for havet: Skriv dig op her og få vores nyhedsbrev i din indbakke.