Vedholdende frivillige fra DN Samsø satte en stopper for et projekt, der kunne have ført til en forurening af Sydsamsøs grundvandsreserver.

Et af Samsøs største vandværker ligger nemlig klos op af en losseplads, og når regnen siler ned, som den gør i ny og næ i Danmark, så bliver regnvandet forurenet af affaldet på lossepladsen, når regnvandet siver ned gennem affaldet.

Derfor er der på Samsø installeret pumper, som skal holde det forurenede vand væk fra grundvandet.

Forskere fra blandt andet DTU ville slukke for pumperne i forbindelse med et forskningsprojekt, men det fik lokale altså forhindret gennem en aktiv indsats overfor lokale politikere, fortæller Maria Landschoff Gudiksen, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Samsø.

- Det vil altid være en af DN's vigtigste opgaver, at gøre hvad vi kan for at sikre rent drikkevand. Hvis afværgepumpen blev stoppet , var der en risiko for, at det forurenede vand fandt vej ned i grundvandet gennem utætheder i det beskyttende morænelerslag, siger Maria Landschoff Gudiksen, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Samsø.

Sagen blev endeligt afgjort i december, hvor kommunalbestyrelsen besluttede, at man ikke ville slukke for pumperne.

Ifølge forskerne var projektet for samfundets skyld

Knud Erik Strøyberg var en af projektets forskere fra GEUS. Han er skuffet over sagens forløb, da han mener, at projektet ville have gavnet Samsøs borgere.

- I geologi er der desværre aldrig noget, der er 100 procent sikkert, og man kan ikke udstede 100 procent garantier for, at tingene ikke kan gå galt. Alligevel mener jeg, at de omfattende undersøgelser, vi lavede inden pumpen skulle slukkes, har minimeret usikkerheden, siger han.

Han forklarer, at forskerne efter at have lukket pumperne, ville havde haft mulighed for at undersøge hvordan og hvor hurtigt forurening spreder sig fra lossepladsen, og han ærgrer sig over, at projektet ikke blev en realitet.

DTU ønskede desværre ikke at udtale sig til denne artikel.

Forskning underkendes ikke

Det er ikke selve forskningen, som Danmarks Naturfredningsforening er modstander af.

- Vi har intet imod, at forskerne gennemfører forskning på grundvandsområdet - tværtimod. Men da Pillemark Losseplads ligger få hundrede meter fra Hårdmark vandværk, der forsyner hele Sydsamsø, løber man en stor risiko ved at lukke pumperne, da man ikke kan udelukke at det forurenede vand fra lossepladsen risikerer at blive trukket ned til grundvandsmagasinet, siger Walter Brüsch, grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge Walter Brüsch er det simpelthen et dårligt sted at gennemføre undersøgelsen, men han er ikke imod, at undersøgelsen gennemføres andre steder, hvor det er mindre risikofyldt.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43