Det er en skarp kritik, som rigsrevisionen i dag retter imod Miljøministeriet. Miljøstyrelsen har i en årrække dispenseret for brug af i forvejen forbudte sprøjtegifte, og i to tredjedele af tilfældene har styrelsen ikke levet op til egne faglige retningslinjer.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding udtaler:

- Det er en dybt alvorligt sag, og jeg er chokeret over, hvor galt det egentlig står til. Vi har længe haft en formodning om, at der var problemer omkring den måde, som man dispenserer for sprøjtegifte på i Danmark, men at det står så galt til, at man bryder med de faglige retningslinjer i to ud af tre sager, det er virkelig bekymrende og dybt alvorligt for vores natur og drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Vi ved, at der er tale om gifte, som er skadelige for både natur, drikkevand og mennesker. I Danmark er vi så heldige, at vi kan pumpe vandet op og drikke det direkte fra hanen. Men hvis først vi forurener det, så kan det ikke rulles tilbage, og derfor er den nye rapport fra Rigsrevisionen også et kæmpe wakeup-call til regeringen om, at her er altså noget helt galt, som der skal rettes op på. Det er helt uacceptabelt at Miljøstyrelsen år efter år giver grønt lys til at ulovlige sprøjtegifte må bruges i Danmark. Den praksis skal omgående stoppes. Hensynet til landbrugets økonomi må aldrig stå over hensynet til vores rene drikkevand.

Bl.a. har der tidligere været stor kritik af dispensationer til de såkaldte neonikotinoider, også kendt som bi-dræbergifte.

Rigsrevisionen har gennemgået i alt 18 sager, hvor Miljøstyrelsen har dispenseret for brug af i forvejen forbudte stoffer. Noget som kun ifølge lovgivningen kan gives i nødstilfælde. I 13 af sagerne har Miljøstyrelsen fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandrisiko, hedder det i konklusionen fra Rigsrevisionen.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at Miljøstyrelsen fratages muligheden for at give dispensation til at bruge forbudte stoffer, og at ansvaret i stedet flyttes til Folketinget:

- For det første bør vi slet ikke anvende stoffer i Danmark, som allerede er blevet gjort ulovlige. Der skal være meget tungtvejende samfundsmæssige eller folkesundhedsmæssige hensyn på bordet, hvis der skal gives en dispensation, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Og hvis man vil gøre det i fremtiden, så er det en politisk beslutning, som under vejledning fra sundheds- og miljømyndighederne bør træffes i Folketinget. Hvis et givent stof allerede blevet gjort ulovlig en gang, så er det sket ud fra en faglig vurdering. Derfor er det – og bør det være- en politiske beslutning, om man alligevel vil tillade at bruge det igen.

Hun understreger, at beslutningskompetencen naturligt kunne placeres i Folketingets miljøudvalg, der allerede i dag varetager beslutninger på miljøområdet.

- Det er en beslutning, som vedrører alle, og den bør ikke gemmes væk i en bureaukratisk proces. Det er grundlæggende en politisk beslutning, og derfor bør den også træffes af de folkevalgte. Samtidig bør der laves en høring, hvor eksterne parter har mulighed for at kommentere på de faglige argumenter for eventuelt at give en dispensation, siger Maria Reumert Gjerding.

Du kan læse den fulde rapport på Statsrevisorenes hjemmeside.

Fakta:

  • Rigsrevisionen har gennemgået i alt 18 sager, hvor Miljøstyrelsen har dispenseret for brug af i forvejen forbudte stoffer. Noget som kun ifølge lovgivningen kan gives i nødstilfælde.
  • I 13 af sagerne har Miljøstyrelsen fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandrisiko, hedder det i konklusionen fra Rigsrevisionen.
  • Et af de stoffer Rigsrevisionen har kigget på er stoffet rimsulfuron, som bruges i kartoffelavl. Stoffet mistede sin godkendelse i 2012, men har hvert år siden fået dispensation til at blive anvendt. Selvom stoffet blev forbudt i 2012, blev det i 2017 solgt i større mængder end året før forbuddet.
  • Miljøstyrelsen har fra 2011 til 2019 givet 131 dispensationer til anvendelse af sprøjtegifte, der ellers ikke er godkendt.
  • Syv stoffer på listen har fået dispensation til anvendelse mindst seks år i træk.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28