Da regeringen i november 2015 gav en tilladelse til ”Projekt Nordals Ferieresort”, blev konsekvenserne for naturen i området ikke vurderet, og det er ulovligt. Det har Natur- og Miljøklagenævnet netop afgjort, og derfor skal sagen nu gå om. Projektet på Als er et af de 10 forsøgsprojekter for kystbyggeri, som regeringen har givet tilladelse til.

Sagen handler helt enkelt om, at man skal vurdere konsekvenserne for naturen, før man evt. giver en tilladelse til et projekt. Projektet vil indebære langt mere sejlads med motorbåde i området, hvor beskyttede småhvaler i dag holder til. Danmarks Naturfredningsforening klagede derfor, fordi man ikke havde vurderet konsekvenserne.

Et enstemmigt nævn har netop har givet DN medhold i sagen. Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Michael Leth Jess glæder sig over, at regeringen med nævnets beslutning nu bliver nødt til at tage EU lovgivningen og hensynet til naturen mere alvorligt.

- Sagen viser hvad der, sker når god planlægning i styrelserne erstattes af en ført hånd fra regeringen, siger Michael Leth Jess og fortsætter:

- Ikke alene EU lovgivningen, men også sund fornuft siger, at man skal kende konsekvenserne af projekter, før man eventuelt tillader dem. Afgørelsen tager således ikke stilling til om projektet kan gennemføres eller ej - men slår fast, at man ikke kan snyde på vægten med vurderingerne.

Hensyn til naturen

Det fremgik klart af oplægget til de 10 kystprojekter, at de enkelte projekter skulle planlægges efter hensyn til naturen i områderne. Men med tilladelsen til det 1,3 mia. dyre ”Nordals Ferieresort”, havde regeringen altså valgt at se bort fra deres egne regler om naturhensyn.

- Det er vigtigt, at objektive analyser af projekternes naturpåvirkning går forud for politikernes ønsker, siger Michael Leth Jess.

Det fremgår af aftalegrundlaget om de 10 kystprojekter at de fysiske projekter skal være ”bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab”.

"Regnegymnastik"

Forud for tilladelsen til de 10 kystprojekter har der været stor diskussion i medierne om hvorvidt antallet af mulige besøgende til de nye kystbyggeri er pumpet kunstigt op, for at bløde politikerne på Christiansborg op i forhold til at tillade mere kystbyggeri.

Nordals Ferieressort bestå af to hoteller, 400 ferieboliger, to campingpladser, restauranter og en marina skal efter planen kunne tiltrække 560.000 gæster om året.

Flere forskere i turisme har dog tvivlet på tallene, efter som tal fra VisitDenmark viser, at der fra 2011 til 2014 blot har været en stigning på 73.000 i udenlandske overnattende i kystområderne i hele Danmark.

Til sammenligning forventer kommunerne, at de ti nye kystprojekter vil tiltrække op mod 1,7 millioner ekstra overnattende hvert eneste år.

Professor og centerleder ved Center for Landdistriktsforskning Anne-Mette Hjalager har overfor BT kaldt de store forventninger til øget kystturisme for ”regnegymnastik”.