Den danske natur kan nu se frem til en hjælpende hånd. Det sker i form af i alt 47 Folkeskove, der bliver plantet for de midler, som blev samlet ind i forbindelse med TV 2s og Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsshow 'Danmark planter træer'. Fire Folkeskove blev færdigplantet i efteråret 2019, de næste 25 skove plantes i dette forår, og resten følger snarest i 2020 og 2021.

- Det er en flot og grøn gave, danskerne har givet hinanden. De 47 nye skove kan give nye levesteder for fugle og insekter, trække CO2 ud af atmosfæren og hjælpe os med at sikre rent drikkevand. Samtidig giver skovene mulighed for, at flere børn, unge og voksne kan komme ud under trækronerne, dyrke friluftslivet og lære naturen bedre at kende. Det er vigtigt - for jo bedre vi kender naturen, jo bedre passer vi på den, siger miljøminister Lea Wermelin.

Over én million nye træer

En sensommeraften i september 2019 løb showet 'Danmark planter træer' af stablen, hvor blandt andre kendte musikere som Medina, Nicklas Sahl og Anne Dorte Michelsen var med til at sætte fokus på vigtigheden af skov - både af hensyn til klima og biodiversitet.

I alt blev der indsamlet over 20 millioner kroner, som betyder, at der kan plantes over én million træer i nye danske folkeskove over hele landet. En del af pengene er også gået til skovfredning i ind- og udland via Den Danske Naturfond og WWF.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, glæder sig over, at arbejdet med de nye skove nu kan gå i gang trods den store nedlukning af samfundet:

- Vi er rigtigt glade og stolte over den store opbakning, som vi har oplevet til 'Danmark planter træer', og det er fantastisk, at det, der bare var drømme og ambitioner i 2019, nu kan omsættes til rigtige nye skove rundt om i landet. Det er gode nyheder, at vi nu får mere skov - både for naturen, for klimaet og for danskerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Beskytter også grundvand

I alt blev der samlet penge ind til 47 nye Folkeskove rundt i hele Danmark. En del af disse skal plantes på statsjord og kommunale jorde, som har indgået aftaler med Growing Trees Network Foundation om plantningen.

Men flere steder har også lokale vandforsyninger og vandværker været med til at opkøbe jorden, idet de nye skove ligger over vigtige grundvandsmagasiner og vil medvirke til at sikre rent drikkevand. Også kirkerne har hjulpet med jord, og to steder bliver der plantet Folkeskove på kirkejord.

Hos TV 2 er man glad for, at stationens fokus på klima og natur også bliver synligt i den danske natur i form af de mange Folkeskove, der vil vokse op.

- Danskerne kan med deres egne øjne se, at de penge, de har doneret, kommer til nytte med det samme - blandt andet i form af tusindvis af nye træer i store dele af Danmark. Mange er bekymrede for klimaet og naturen og har efterlyst en måde, hvor de selv kan gøre noget for at hjælpe. De nye Folkeskove er et godt eksempel på, at vi danskere selv kan gøre en forskel, siger TV 2s programdirektør, Lotte Lindegaard.

Indvielser udskudt på ubestemt tid

Det er skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network Foundation, der i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har stået for udpegningen af de nye Folkeskove, og som står for selve plantningen.

Men det bliver desværre i første omgang uden store offentlige arrangementer, som først var planlagt, fortæller Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Foundation. Han understreger, at der i de tilplantede Folkeskove arrangeres folkelige og festlige indvielser, når det igen er muligt.

- Det er klart, at vi havde set frem til de mange folkelige og festlige fejringer af de nye Folkeskove, men forsamlingsforbuddet i forbindelse med Corona har rykket indvielserne på ubestemt tid. Festtalerne, skovsangene, bålpandekagerne og den dejlige skovhygge sammen med de fremmødte, imens vi håndplanter nogle af skovens træer, må vente, siger Lars Heiselberg Vang Jensen.

Aarhus: Skovudvidelse med 100.000 træer

True Folkeskov ved Aarhus er den af de nye Folkeskove, som modtager flest træer fra 'Danmark planter træer'-indsamlingen. Naturstyrelsen udvider skoven i True med cirka 100.000 fra indsamlingen, og specialkonsulent i styrelsen Anders Busse understreger, at samarbejdet om Folkeskove medvirker til, at Naturstyrelsen kan plante endnu mere ny skov i Danmark.

- Lige nu skal vi til at plante en stor del af den klimagave, danskerne har givet hinanden. Samtidig er vi ved at anlægge nye stier og faciliteter for friluftslivet, og Aarhus Vand 'røntgenfotograferer jorden' for at finde det bedste sted at bore ned til det, der gerne skal blive fremtidens drikkevand. Alle aktiviteterne kan opleves samtidig lige nu og her! Det gør sammenhængen mellem skovrejsning, klima, drikkevand og friluftsliv dejligt håndgribelig og konkret, siger Anders Busse.

Bornholm: 4.800 træer og buske i Vestermarie Folkeskov

Et de mindre Folkeskov-projekter er Vestermarie Folkeskov på Bornholm, hvor man inden påske fik plantet 1,2 hektar skov.

- De 4.800 træer og buske blev plantet af lokale frivillige ildsjæle med supervision fra kommunen. Vestermarie Borgerforening er i gang med at søge midler til at etablere shelter, bålplads og legeplads i skoven, lige som foreningen har sørget for, at der er blevet gravet et vandhul. Skoven er allerede nu en kær ven af det lille bysamfund, siger Morten Bach Jørgensen, skovrejsningsansvarlig i Bornholms Kommune.

Faktaboks - her plantes de nye skove:

  • 'Danmark planter træer' indsamlede i alt penge til plantning af over én million træer i Danmark.
  • Indsamlingen fortsatte efter showet i september frem til årsskiftet, og i alt blev der indsamlet 20.999.651 kr. Midlerne går primært til nye Folkeskove, mens 20 procent er gået til skovfredning i ind- og udland via Den Danske Naturfond og WWF.
  • Se oversigten over de 25 Folkeskove, som er eller bliver plantet i foråret 2020, her:
  • Læs mere om 'Danmark planter træer' her:
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28