Regeringens lovforslag om hård kystsikring med sten og beton, risikerer ifølge ekspert at skabe større sand-erosion hos naboer og nabokommunerne.

De danske kyster har været en omblæst tid igennem, og det er desværre langt fra slut.

Regeringen har nemlig lanceret et nyt lovforslag, som skal gøre det lettere for sommerhusejere at kystsikre. Men det kan ramme naboerne som en boomerang, fortæller institutleder og ekspert i kystsikring ved Aalborg Universitet, Peter Frigaard til Jyllands-Posten i dag den 7. september 2017.

- Når man laver hård kystsikring, skaber man samtidig større problemer hos naboerne. Fordi hård kystsikring er en billig løsning, som blot flytter problemet hen til nabogrunden. Den dyre løsning handler om sandfodring, hvor man pumper sand ind på stranden, som så bliver flyttet af havet ned langs kysten. Men set med samfundsbriller kan det heller ikke betale sig at lave sandfodring, fordi de værdier, man redder, er mindre værd end de omkostninger, det medfører, siger Peter Frigaard til avisen.

Han mener i stedet, at man i højere grad bør acceptere, at kysten ændrer sig via naturlig erosion.

Statslig koordinering droppes

Peter Frigaard er især bekymret for, at det ikke længere er Kystdirektoratet, der skal vurdere, hvordan kysterne skal sikres. Det bliver derimod byrådene i de ca. 80 kystkommuner, der skal afgøre, om der må kystsikres med store sten og betonblokke eller ej:

- For den enkelte husejer er det uden tvivl et kæmpe problem, at havet eroderer kysten. Men med lovforslaget vil resultatet blive, at nabokommunen til gengæld vil få endnu større problemer med erosion, siger han.

Peter Frigaard peger helt konkret på, at man ved Nørlev og Skallerup Klit i Nordjylland har flere sommerhuse, der lige nu er på vej i havet, efter at man ved Lønstrup, ikke langt derfra, de senere år har lavet hård kystsikring efter flere storme.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen fortæller til Jyllands-Posten, at lovforslaget fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er et angreb på beskyttelsen af de danske kyster:

- Miljøministeren sælger ud af kystbeskyttelsen. Han sælger hensynet til almenvældet, siger hun.

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen mener, derimod, at Danmarks Naturfredningsforening fører en useriøs skræmmekampagne.

Læs vores høringssvar til ændring af kystbeskyttelseszonen (pdf)

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Nyt forslag til kystbeskyttelseslov

  • Regeringen vil med et nyt forslag til kystsikring lempe kraftigt i kystbeskyttelsen for at give bedre muligheder for kystsikring.
  • Her skrives naturhensyn og landskabshensyn ud af loven, og der kommer langt større metodefrihed.
  • Samtidig bliver det fremover kommunerne – og ikke staten – der skal beslutte, om man må kystsikre eller ej.
  • Hvis lovforslaget bliver gennemført betyder det eksempelvis, at der ikke vil være noget til hinder for, at der kan udlægges uforurenet byggeaffald på stranden som kystsikring.
  • Der kommer heller ikke noget krav om, at der skal være et behov for kystsikring – det er der i dag.