Vejle Ådal er Østjyllands længste og mest markante ådal. Smeltevandet under sidste istid har skabt et smukt kuperet terræn med mange kilder og vandløb, lysåbne overdrev og små skovpletter. Og nu får vores efterkommere også mulighed for at nyde ådalens 850 hektar spektakulære natur og uspolerede landskab. Fredningsnævnet har i første omgang vedtaget fredningen men den er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil vurdere om fredningen skal gennemføres og i hvilket omfang.

Med fredningen er Danmarks Naturfredningsforeningens vision for Vejle Ådal blevet til virkelighed. Nu skal kommunen igangsætte naturpleje af ådalen, så endnu flere arter kan trives. Med fredningen bliver området fremover beskyttet fra byggeri, byudvidelse og juletræsplantager, som ellers ville risikere at brede sig på arealet.

Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, er ovenud glad for fredningen:

-Når vi i fremtiden kommer cyklende ad Bindeballestien vestpå fra Vejle, vil vi blive mødt af et fantastisk kig ud over den brede åbne ådal, hvor tusindvis af fugle nyder godt af de våde enge, der myldrer af liv. Hele området bliver et eldorado for dyr og planter, som ellers er trængt mange andre steder i landet.

Læs også: Vejle Ådal er et af Danmarks 10 vidundere

Vær med til at beskytte naturen i Danmark

Vejle Ådal er en naturperle udover det sædvanlige

Det var i 2017, at Danmarks Naturfredningsforening valgte at rejse et fredningsforslag for Vejle Ådal.

I 2009 fik Danmark en Naturkanon, og her er Vejle Ådal og Vejle Fjord omfattet med den begrundelse, at det er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst.

Vejle Ådal er således ikke hvad som helst. Alligevel er det først nu, at landskabet fredes. Og det er på høje tide, fastslår Birgitte Ingrisch:

- Ved fredningen sikrer vi, at der ikke føres store veje gennem ådalen, graves råstoffer, sat vindmøller eller solcelleparker op, opført skæmmende byggeri eller plantet udsigtshæmmende juletræer. Det er langt mere kompliceret at rette op på, frem for at sikre de store værdier i tide. En fredning er således rettidig omhu.

Læs mere om fredninger i Danmark

Samtidig bliver der med fredningen sikret bedre adgang til området med mange nye trampestier i sær på sydsiden, som hidtil har været svær at bevæge sig rundt på. Det vil sammenbinde de eksisterende stier og sikrer en storslået naturoplevelse.

For langt de fleste private lodsejere i området bliver der ingen begrænsninger i forbindelse med fredningen.

Fredning af Vejle Ådal

  • Fredningen betyder, at landskabet beskyttes imod tilplantning med eksempelvis juletræer eller afgrøder som energipil, der ødelægger udsigten.
  • Samtidig skal de biologisk værdifulde gamle løvskove langs ådalens kanter beskyttes, og således ikke konverteres til nåletræsplantager.
  • Der er i dag primært mulighed for at komme rundt i området på nordsiden af ådalen. Med fredningen bliver der etableret mange nye trampestier på sydsiden af ådalen, der sammenbinder eksisterende stier.
  • Endelig bliver der med fredningen adgang for kommunen til at pleje naturområderne, hvor der er behov for det.
alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22