Glyphosat, Bentazon og 11 andre sprøjtegifte er fundet i drikkevand i koncentrationer over grænseværdien. Det er sket 87 gange i løbet af de seneste fem år.

- Det er rædsomt, og det burde ikke kunne ske, siger Walter Brüsch, der er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der er ingen grund til at skabe problemer for vores børn og børnebørn. Hvis sprøjtegift og deres nedbrydningsprodukter ender i vores grund- og drikkevand, skal de forbydes, siger han.

Sprøjt ikke, hvor vi indvinder vandet

- Der er ingen akutte skadelige effekter på mennesker, når doserne er så små. Men mange af de fundne stoffer er mistænkt for langsigtede effekter i form af skader på reproduktion, immunapparat og nervesystem samt hormonforstyrrende effekt, siger Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi på Københavns Universitet.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for Et Sprøjtefrit Danmark, så holdningen er klar.

- Lad være med at sprøjte der, hvor vi indvinder vandet og i de områder hvor grundvandet dannes, siger Walter Brüsch og bakkes op af DANVA, der er er interesseorganisationen for alle de store vandværker.

- Det er en fin opgørelse, der illustrerer at mange vandværker har store problemer med pesticidrester, siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård, og fortsætter:

- På sigt ønsker vi, at de boringsnære områder bliver friholdt for sprøjtegift. Det drejer sig om 10.000 hektar landbrugsjord, så det er jo forholdsvis små områder.

alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43