Glyphosat, Bentazon og 11 andre sprøjtegifte er fundet i drikkevand i koncentrationer over grænseværdien. Det er sket 87 gange i løbet af de seneste fem år.

- Det er rædsomt, og det burde ikke kunne ske, siger Walter Brüsch, der er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Der er ingen grund til at skabe problemer for vores børn og børnebørn. Hvis sprøjtegift og deres nedbrydningsprodukter ender i vores grund- og drikkevand, skal de forbydes, siger han.

Sprøjt ikke, hvor vi indvinder vandet

- Der er ingen akutte skadelige effekter på mennesker, når doserne er så små. Men mange af de fundne stoffer er mistænkt for langsigtede effekter i form af skader på reproduktion, immunapparat og nervesystem samt hormonforstyrrende effekt, siger Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi på Københavns Universitet.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for Et Sprøjtefrit Danmark, så holdningen er klar.

- Lad være med at sprøjte der, hvor vi indvinder vandet og i de områder hvor grundvandet dannes, siger Walter Brüsch og bakkes op af DANVA, der er er interesseorganisationen for alle de store vandværker.

- Det er en fin opgørelse, der illustrerer at mange vandværker har store problemer med pesticidrester, siger seniorkonsulent i DANVA, Claus Vangsgård, og fortsætter:

- På sigt ønsker vi, at de boringsnære områder bliver friholdt for sprøjtegift. Det drejer sig om 10.000 hektar landbrugsjord, så det er jo forholdsvis små områder.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43