Danmarks Naturfredningsforening har nu rejst en fredningssag Kalø Godslandskab, som i dag ejes og forvaltes af Naturstyrelsen.

Fredningen skal sikre, at området ikke frasælges til f.eks. byudvikling, og at de fortsat opdyrkede jorder på en stor del af området fremover udlægges til natur.

Det betyder, at der bliver mere plads til, at naturen kan sprede sig, og bedre mulighed for at mange flere arter finder vej til området i fremtiden.

Hjælp os med at beskytte naturen

Vi kæmper for at beskytte vores sårbare natur med blandt andet fredninger. Vil du være med?

Tryk på pilen for at se flere smukke billeder fra området omkring Kalø Gods i forskellige årstider.

Fredningen beskytter levesteder

Området er allerede i dag levested for mange sjældne og truede arter.

Blandt dem er odder, som findes i Knubbro Bæk ved Følle Bund i fredningsområdets vestlige del og lige uden for fredningens østlige grænse ved udløbet af Ovst Bæk i Egens Vig.

Odderen er i fremgang i Danmark, fordi vi er blevet bedre til at beskytte dens levesteder. Den har dog stadig hårdt brug for, at vi beskytter den og forbedrer dens levesteder, så bestanden kan komme højere op end de nuværende 500-1000 individer.

Også mange andre sjældne og truede arter får glæde af fredningen.

Her kan nævnes den fine og elegante grøn frø, som med sin tydelige stribe ned langs ryggen er let at genkende.

Og den butsnudede frø, som er en hårdfør lille fætter, der bedre end andre frøer tåler kulde. Derfor er den tidligere på færde i foråret, hvor den vågner af sin dvale før andre arter af padder, nemlig allerede i midten af marts.

Læs mere: Hvordan bliver dansk natur fredet, og hvorfor er det nødvendigt?

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

I området ligger ruinerne af en middelalderborg fra 1313, og Danmarks ældste middelalderlige brostensbelagte vej fører ud til Kalø Slotsruin. Hovedbygningen på Kalø Gods blev opført i starten af 1700-tallet.

Fredningen giver mere natur

Danmarks Naturfredningsforening lægger i fredningsforslaget op til, at al den landbrugsjord, som i dag er opdyrket, udlægges til natur.

Af områdets over 800 hektar er det ca. 350 hektar, som fremover skal udvikles med øget biodiversitet som formål.

Og det er vel at mærke oven i det område, som allerede i dag er natur.

Hjælp os med at beskytte vores sårbare natur

Vi kæmper for at forbedre og skabe ny natur gennem fredninger. I dag er cirka fem procent af Danmark fredet. Vil du være med til at kæmpe for mere fantastisk natur?