En ny stor EU undersøgelse viser, at to tredje dele af borgerne i Europa mener, at naturbeskyttelse er afgørende i kampen mod klimaforandringer.

Den viden skal med ind i stemmeboksen, lyder opfordringen fra DN, der desuden støtter danskernes ønske om mere naturgenopretning og de knap 40 procent af danskerne, der ønsker flere midler til naturen.

Godt 40 procent af de adspurgte danskere ønsker mere beskyttet natur, og 94 procent af os mener, at biodiversitet er afgørende for vores sundhed. Knap 30.000 borgere fra de forskellige EU lande er blevet spurgt.

Ligesom EU-gennemsnittet opfatter 88 procent af danskerne intensivt landbrug, intensivt skovbrug og overfiskeri som en alvorlig trussel mod biodiversitet. 99 procent af danskerne er helt eller delvist enige i, at vi har et ansvar for at beskytte naturen – for resten af Europa er tallet 96 procent.

Undersøgelsen er fra december og således fra før en ny opsigtsvækkende FN rapport, der viser, at mindst en million arter globalt er truet af udryddelse. Også i Danmark er naturen på et aldrig før set lavpunkt og hver fjerde undersøgte art er truet.

- Naturkrisen er dybt alvorlig og derfor er det opløftende, at borgerne over hele Europa føler ansvar for naturen og har så stor viden om truslerne mod den. Jeg håber, en bred massiv folkelig opbakning er med til at skubbe politikerne til en storstilet og helt nødvendig indsats for vores natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

To store kriser


På en liste med 10 indsatser for at bevare biodiversiteten har 51 procent af danskerne prioriteret naturgenopretning som vigtigst mod EU gennemsnittet på 48 procent. I øvrigt er danskernes kendskab til biodiversitet steget med 9 procentpoint siden en tilsvarende undersøgelse i 2015.

Det placerer danskernes kendskab til biodiversitet på en 21. plads blandt EU's medlemslande. 90 procent af danskerne opfatter klimaforandringer som en alvorlig trussel mod biodiversitet, EU-gennemsnittet er 91 procent.

- Vi har to kriser – en klimakrise og en biodiversitetskrise. Den ene forværrer den anden, men til gengæld kan en styrket natur være med til at afbøde klimaforandringerne. Det er fuldstændigt afgørende, at politikerne i Danmark og Europa tager dette dybt alvorligt, siger præsidenten og fortsætter:

- Det er mit håb, at den grønne bevægelse, vi oplever også rammer ind i det forstående Europaparlamentsvalg og det danske Folketingsvalg. Vi har en klar pligt til at beskytte naturen og give en rig og mangfoldig natur videre til de næste generationer. Det skal vi sammen have vores folkevalgte til at tage ansvar for, så tag de grønne ønsker med ind i stemmeboksen, lyder det fra Maria Reumert Gjerding. Der er Europa- Parlamentsvalg d. 26. maj og Folketingsvalg d. 5. juni.

Foreningen foreslår sammen med Landbrug & Fødevarer at gennemføre en storstilet jordreform, der skal frigive op mod 100.000 ha landbrugsjorder til naturen og samtidig give store CO2 besparelser. Desuden arbejder foreningen for langt mere vild natur og langt mere urørt skov. Læs mere her

Fakta Biodiversitet

Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

I Danmark er mere end 10 arter af dagsommerfugle uddøde. Heriblandt poppelsommerfugl og skovhvidvinge.
Og kirkeuglen, der er Danmarks mindste ugle med sine blot 20 cm, er på få år halveret. I dag er der kun omkring 30 ynglepar tilbage i Danmark.

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

EU- Barometeret

71 procent af EU-respondenterne er helt enige i, at vi skal tage vare på naturen for at takle klimaudfordringen (95 procent er helt eller delvist enige). 74 procent af danskerne er enige i udsagnet.


93 procent af EU-respondenterne er helt eller delvist enige i, at vores sundhed og velfærd er afhængig af natur og biodiversitet. 94 procent af danskerne er helt eller delvist enige i udsagnet.


92 procent af EU-respondenterne er helt eller delvist enige i, at biodiversitet og natur i god bevaringstilstand er vigtigt for den langsigtede økonomiske udvikling. 89 procent af danskerne er helt eller delvist enige i udsagnet.


89 procent af EU-respondenterne er helt eller delvist enige i, at biodiversitet er uundværlig for produktion af goder som fødevarer, materialer og medicin. 90 procent af danskerne er helt eller delvist enige i udsagnet.

Læs hele EU Barometeret her

Biodiversitet

Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter nu, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

I Danmark er mere end 10 arter af dagsommerfugle uddøde. Heriblandt poppelsommerfugl og skovhvidvinge.
Og kirkeuglen, der er Danmarks mindste ugle med sine blot 20 cm, er på få år halveret. I dag er der kun omkring 30 ynglepar tilbage i Danmark.

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og brug af naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.