Et flertal i EU-kommissionen afviste i sidste uge at forny godkendelsen af aktivstoffet Diquat, som blandt andet bruges i sprøjtegiften Reglone.

Denne form for sprøjtegift benyttes primært i Danmark til kartoffelavl og i frøproduktion og er vurderet så farlig, at den er markeret med symbolet for akut gift – nemlig dødningehovedet.

Reglone er en af de sidste sprøjtegifte med dødningehovedet, der er godkendt til brug på danske marker, og forbuddet, som træder i kraft i starten af 2020, kan betyde et endegyldigt farvel til endnu et af de midler, der er yderst kritisk for naturen.

Forbuddet er en sejr for naturen

Danmarks Naturfredningsforening har i mange år arbejdet for et sprøjtefrit Danmark, og ser forbuddet som et vigtigt skridt mod en produktion, der tager større hensyn til natur og miljø.

- Det er virkelig positivt, at Reglone nu bliver forbudt, for det går ganske enkelt ikke, at vi fortsat tillader disse giftige midler, som påvirker vores natur og miljø. Derfor er er det en sejr for naturen, at Reglone forhåbentlig snart er fortid i den danske landbrugsproduktion, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Reglone er giftig for alle organismer

Udover at Reglone er giftigt for mennesker, og derfor skal omgås med yderste forsigtighed, så påvirker sprøjtegiften også den danske natur.

Især går brug af giftige midler ud over arter som harekillinger, fugle og forskellige typer af insekter, der er enten lever eller finder føde i de danske marker.

Hvad betyder dødningehoved-mærkatet?

Dødningehovedet er symbol på, at et kemikalie er akut giftigt. Dødningehovedet bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje. Det vil sige, at det er yderst farligt, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det. Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende.

- Det siger sig selv, at en sprøjtegift, der er designet til at slå levende organismer ihjel, skal bruges med omtanke. Til forskel fra sprøjtegifte, som er designet mod en bestemt type organisme for eksempel svampe, så er Reglone yderst giftigt for alle typer af organismer, der kommer i kontakt med giften. Og det kan ikke undgås, når for eksempel en kartoffelmark bliver sprøjtet. Her kan være mange dyr i marken, som påvirkes, og derfor er vi er glade for, at EU også finder brugen uacceptabel, understreger Maria Reumert Gjerding.

Forbuddet bør tages seriøst

Selvom forbuddet er vedtaget af EU-kommission, taler landbrugets interesseorganisationer allerede nu om at udfordre EU’s beslutning ved at undersøge muligheden for dispensation til fortsat brug i Danmark. I så fald vil det være endnu en dispensationsansøgning i rækken.

Blandt andet har Danmark i flere år givet dispensation til brug af den kontroversielle sprøjtegift neoniks - også kendt som bidræber, der nu er forbudt af EU. Her mener Maria Reumert Gjerding, at det er på tide, at Danmark tager EU, borgerne og naturen alvorligt.

- Jeg håber, at de ansvarlige politikere allerede nu vil slå hul i drømmen om en dispensationsansøgning. Vi har brug for, at Danmark for en gang skyld viser sig som en ansvarlig grøn nation, der støtter op om EU’s miljølovning. Det skylder vi både os selv, fremtidige generationer, og den natur vi omgiver os med, afslutter hun.