I årets forslag til fiskekvoter i Østersøen foreslår EU-Kommissionen nu for første et gang et total fiskeriforbud efter den stærkt truede ål.

- Bevaringsindsatser har hidtil har været utilstrækkelige, selvom eksperterne gang på gang har gentaget behovet for at stoppe fiskeriet på ål.

Et stop for fiskeriet vil sammen med andre forbedringer af ålens vandringsveje og levesteder give håb om at bevare denne fantastiske fisk for fremtiden, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Kollaps i bestanden

Fra at have været ganske almindelig i det meste af Østersøområdet, er ålen nu blevet yderst sjælden, og dens formeringssucces er faldet med hele 98 procent.

Hvis EU-Kommissionens forslag om et totalt fiskeriforbud i Østersø-området vedtages, vil langt flere voksne ål få mulighed for at formere sig.

Grønne organisationer har i årevis krævet, at ålen skal behandles som andre truede fiskearter, og at målrettet fiskeri efter ål derfor er helt uacceptabelt, hvor bestanden nærmest er kollapset.

Regering må bakke op

- Vi risikerer at miste denne fiskeart, hvis vi ikke lytter til den krystalklare rådgivning, som fiskeeksperterne giver om ålen, og derfor forventer vi, at regeringen støtter EU Kommissionens forslag, siger Henning Mørk Jørgensen.

Foreningen anbefaler, at der sideløbende med fiskeriforbuddet gøres seriøse indsatser overfor forhindringer så som opstemninger i vandløbene, der hindrer ålenes passage frem og tilbage mellem deres ferske og salte levesteder, og forbedringer af ålens levesteder i de ferske vande - vandløb, søer og vandhuller.

Fakta om ål

Ål fødes i Sargasso havet på den anden side Atlanten. Ingen ved præcis hvor, men vi ved at de vandrer til området én gang for at gyde og derefter dør de. Ålelarverne føres så med havstrømmen tilbage til Europas kyster og vandløb, men nu kun i en mængde svarende til 2 procent af mængden i 1960-1979.

Klar videnskabelig rådgivning

Åleeksperter har vedholdende efterspurgt drastiske indsatser for at mindske dødeligheden på ålebestanden. En EU-plan fra 2007, som omfattede mindsket fiskeri, udsætninger og forbedringer af vandreruter, har ikke ændret synligt på bestandens størrelse eller reproduktions-succes.

Rådgivningen fra åleeksperterne i 2016 meget klar: ICES (Det Internationale HavforskningsRåd) anbefaler at rekreativt og kommercielt fiskeri i alle ålens livsstadier, vandkraft, pumpestationer, og forurening skal reduceres til - eller holdes så tæt på - nul som muligt.

Nu anbefaler EU altså så et fuldt stop for ålefiskeriet.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35