Når det kommer til naturbeskyttelse, er Danmark europæisk bundskraber. Nu har EU-kommissionen lavet et udspil til en ny lov, som skal sikre, at Danmark genopretter naturen.

Loven siger, at 20 procent af EU's areal skal være naturgenoprettet i 2030. Og i 2050 skal den europæiske natur være i gunstig bevaringsstatus.

Det er den vigtigste lov for naturbeskyttelsen siden habitatdirektivet fra 1992. Og det kan betyde en stor gevinst for naturen, og samtidig kan naturgenopretning af f.eks. skove, lavbundsjorde og marine økosystemer mindske både udledning af klimagasser og medvirke til at øge kulstoflagringen, lyder vurderingen hos præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Sammen med klimakrisen er biodiversitetskrisen den største globale udfordring menneskeheden står i. Selvom kommissionens forslag rummer plads til forbedringer, kan det blive banebrydende for naturindsatsen i Danmark og EU. Og vi ser den nye EU-lov som en mulighed for et gennembrud for flere naturbaserede løsninger i klimakampen, hvor vi er tvunget til at samtænke løsningerne til klima- og biodiversitetskrisen.

Læs også: Danmark skraber bunden i at beskytte naturen

Danmark vil blive tvunget til større indsats

I Danmark bryster vi os af at være et grønt foregangsland. Men når det kommer til naturen, så ligger Danmark helt i bund i EU med den mindste andel af beskyttet natur og med en lige så nedslående fortælling om tilstanden af vores arter og naturtyper.

Næsten al den danske natur er i dårlig tilstand, det gælder skovene, i havet og det åbne land.

- Den danske natur er generelt i en elendig forfatning og skiftende regeringer og flertal har ikke gjort nok for at bremse tilbagegangen for vores truede arter og natur. Nu kan vi meget vel blive tvunget af EU til at skrue op for ambitionerne og sikre mere plads til naturen og fremgang vores arter og naturtyper. Det kan blive en afgørende driver i den danske naturpolitik, siger Maria Reumert Gjerding.

Med den nye lov lægger kommissionen op til at arternes levesteder skal genoprettes og naturtyper skal opnå gunstig bevaringsstatus senest i 2050. Det vil konkret betyde at Danmark skal lægge en enorm indsats for alle de områder der er i dag, ikke har det godt. Samtidigt skal der udarbejdes forskningsbaserede nationale genopretningsplaner for alle de områder der skal genoprettes.

Danmark bør følge op med dansk lov om biodiversitet

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening bør Folketinget gribe chancen og sikre Danmarks natur ved at lave en aftale om en biodiversitetslov med klimaloven for forbillede.

- Hvis vi i Danmark alvorligt mener, at vi vil vende tabet af biodiversitet til fremgang for naturen, så har naturen brug for sin egen lov, som forpligter de kommende politikere på at leve op til ansvaret og sikre en langt bedre beskyttelse. Det er en oplagt dansk reaktion på det her udspil fra Kommissionen, siger Maria Reumert Gjerding

Object reference not set to an instance of an object.