I 2015 så vi for første gang sjakal i Danmark. En trafikdræbt europæisk sjakal, også kaldet guldsjakal, blev fundet i juni måned i Krarup i Midtjylland. Sjakaler hører ellers normalt til i Sydøsteuropa og er udbredt i Grækenland og Serbien. Men fra 2015 og frem er der gjort en håndfuld observationer af sjakal i Danmark.

Sjakalen fra Krarup i Jylland var en han på knap 15 kilo. Da sjakalen hverken var kastreret eller chippet eller havde andre tegn på, at den tidligere havde været holdt i fangenskab, er man sikker på, at der var tale om en vild sjakal, der selv havde fundet vej til Danmark.

Et år senere blev der spottet endnu en sjakal i Lille Vildmose, og i 2017 blev sjakaler set hele fire gang. I 2018 blev det kun til en enkelt observation, der fandt sted i Hønning Plantage i Sønderjylland.

Sjakalen kan forveksles med ræv eller ulv

Sjakalen er et hundedyr – lidt større end ræv, men mindre end en golden retriever og markant mindre end en ulv.

Med lidt øvelse kan sjakalen kendes fra ræv og ulv, fordi den er ca. dobbelt så stor som en ræv, men kun vejer omkring en tredjedel af en voksen ulv.

Farven minder mest om ulv, men sjakalen har nogle kendetegn i pelsen, der adskiller den fra ulven:

  • Sjakalen har typisk hvide aftegninger omkring halsen og øverst på brystet.
  • Sjakalen har et gråsort mønster henover ryggen, der strækker sig langt ned over siderne på den. Ulvens gråsorte mønster ses primært på ryggen.
  • Guldsjakalen er har en mere trekantet hovedform en ulv, bl.a. fordi den har nogle lange bakkenbarter i sin vinterpels, der gør kinderne kantede, som kanterne på et trekant.

Sjakal er ikke farlig for mennesker

Hvis du skulle være så heldig at se en sjakal, så skal du nyde synet og lade den være i fred. Du bør derefter indrapportere din observationen til Naturstyrelsen.

Sjakalen spiser små til mellemstore dyr som harer og små rådyr samt fugleæg, insekter og frugt.

Flere sjakaler kan komme til Danmark

Sjakalen er ikke en beskyttet art og har - så vidt vides - ikke tidligere levet i Danmark. Om den er naturligt indvandrende, bl.a. som følge af ændringerne i naturen og klimaforandringer, har vi stadig til gode at afklare.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at det sandsynligvis er de samme naturlige ledelinjer, som har ledt ulvene nordpå, der har fået sjakalen til Danmark. Der er - groft sagt – en nordvestlig gående grøn korridor af skove og naturområder, der går fra Sachsen NV mod Danmark. På en måde er der opstået en ”natur-motorvej” til Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening har talt med tyske kollegaer og der er flere observationer om sjakaler syd for grænsen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at vi bør holde øje med, om der er eller kommer flere sjakaler, men så længe, at der ikke er nogen problemer, er der intet behov for forvaltningsmæssige tiltag.

Sjakaler er set syv gange i Danmark

  • Juni 2015 i Krarup i Midtjylland.
  • August 2016 i Lille Vildmose i Nordjylland
  • Februar 2017 i Thorsminde i Vestjylland.
  • Marts 2017 i Nordsalling i Nordjylland.
  • Marts 2017 i Lille Vildmose.
  • April 2017 i Sønderjylland.
  • Februar 2018 i Hønning Plantage i Sønderjylland.

Kilde: Københavns Universitet