Efter endnu et langt årligt EU-rådsmøde om fiskekvoter, blev de europæiske fiskeriministre i morges enige om en række fangstkvoter for 2021.

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over, at fiskekvoterne for jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat samt rødspætte i Kattegat er i tråd med forskernes anbefaling for 2021.

Men foreningen frygter dog, at den midlertidige aftale for Brexit-farvandene kan betyde overfiskeri på især Nordsø-torsken.

Kvoter for jomfruhummer, tunge og rødspætte

Brexit-forhandlingerne, som foregår parallelt med forhandlingerne om kvoterne, har betydet stor usikkerhed omkring de mange fiskebestande, som EU-landene deler med Norge og Storbritannien. Det lykkedes dog ministrene at blive enige om kvoter for jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat, for rødspætte i Kattegat, og om en bifangstkvote for den truede Kattegat-torsk, da disse bestande ikke er delt med Norge eller Storbritannien.

- Vi glæder os over, at EU's fiskeriministre har fastsat kvoter for jomfruhummer, tunge og rødspætte, der holder sig til de biologiske anbefalinger, som forskere vurderer som værende bæredygtige, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Ligesom sidste år anbefaler ICES, Det Internationale Havundersøgelsesråd, en nul tons kvote for torsken, men en bifangst kvote blev fastlagt for at undgå lukning af det demersale fiskeri i området, som har en torskebifangst.

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig samtidig over, at Danmarks kameraprojekt i Kattegat nu endelig bliver rullet ud, og at selektive redskaber samt brug af elektronisk monitering kommer i spil for at hjælpe genopbygningen af torskebestanden.

Brexit får betydning for Nordsø-torsken

For en række fiskebestande, som EU deler med Norge og Storbritannien, blev fiskeriministrene enige om en midlertidig løsning for 1. kvartal 2021, der hedder, at 25 procent af kvoten for 2020 må fiskes i de kommende tre måneder.

For tre pelagiske arter, som er sæsonbestemt, ligger tallet dog på hele 65 procent af 2020 kvoten. Kvoterne for resten af året skal forhandles på plads senere.

Læs mere og se de konkrete kvoter her

Danmarks Naturfredningsforening har forståelse for, at det af hensyn til fiskerierhvervet er nødvendigt med en midlertidig løsning for første kvartal, da det kan have store konsekvenser for erhvervet, hvis Brexit-forhandlingerne ender med en no-deal, som forhindrer danske fiskere i at fiske i britisk farvand.

- Men vi er stærkt bekymret for, at de fiskebestande, som er i nedgang, risikerer at blive overfisket under denne midlertidige løsning. Det gælder blandt andet Nordsø-torsken, hvor forskere har anbefalet en reduktion af kvoten på 16,5 procent i forhold til 2020-kvoten. Når man blot viderefører kvoten fra 2020, er der en risiko for overfiskeri, fordi kvoten ligger over den biologiske anbefaling, og bestanden er under den sikre biologiske grænse, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs også: Eksplosion i antallet af torsk efter etablering af stenrev

Igen intet EU-stop på fiskeri efter truet ål

I lighed med tidligere års forhandlinger blev EU’s fiskeriministre heller ikke denne gang enige om at indføre et europæisk stop på fiskeri efter ål.

Ålebestanden er ellers stærk kritisk, og ålen burde efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering derfor være totalfredet. Det gælder både kommercielt og rekreativt fiskeri.

- Det burde være fuldstændig forbudt at fiske ål. Ålen er opført på IUCNs rødliste som en kritisk truet art, og forskere fra ICES har i 20 år anbefalet, at alt menneskeskabt dødelighed, der påvirker ålens bestand, skal ligge så tæt på nul som muligt. Det gælder også fiskeri, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Læs mere om livet i havet

alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik