Havet ser måske ud, som det plejer på overfladen, men under overfladen er havet presset af kvælstof og fosfor fra landbrug-, transport- og energisektoren, som øger algeproduktionen og medføre ildsvigt på havbunden.

Oveni kommer miljøfarlige stoffer og ikke mindst fiskeri, hvor både måden vi fisker på og mængden, vi fisker, ødelægger havbunden og skader dyre- og plantelivet.

Vandmænd er tegn på alvorlige ændringer

Der er blevet gjort fremskridt. Vandkvaliteten i vores havområder er blevet klart bedre, fordi vi renser vores spildevand og har mindsket udledningen af kvælstof i landbruget. Men havet er stadig en sårbar størrelse, som vi skal passe på og kæmpe for at bevare.

For naturen forsøger at fortælle os noget når iltsvind, stærkt reducerede fiskebestande og dominans af vandmænd pludseligt er blevet tilbagevendende problemer, som vi ikke har haft før. Den fortælle os, at der allerede er sket alvorlige ændringer i det økologiske system. Det skal vi tage seriøst.

Det tager tid at genskabe et sundt havmiljø

Der findes ingen hurtige løsninger. For man kan ikke bare fjerne de negative påvirkninger, knipse med fingrene og sige vupti, så er det økosystem, som det var før. Der skal meget mere til.

Hvis en havbund først har været udsat for massivt iltsvind og alle de dyrearter, som bor på bunden er døde, så er der ingen garantier for, at havbunden bliver sig selv igen, når ilten vender tilbage.

Og selvom dyrene flytter ind igen, vil det altid tage sin tid, at få genskabt et sund og bæredygtigt havmiljø.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte havet, dyrene og planterne, som lever i det.

Det gør vi blandt andet ved at følge med i relevante debatter, kommentere på nye lovforslag omkring havet og indgive klager over miljøgodkendelser til industrien, hvor miljøfarlige stoffer er involveret.

Vi arbejder også på andre miljøområder, som indirekte påvirket havet.

Vi arbejder eksempelvis for mere økologisk produktion i landbruget, hvilket fjerner påvirkninger fra pesticider og mindsker udledningen af fosfor og kvælstof.


DN mener

 • fremtidens produktionsformer i landbruget, energiforsyningen og transportsektoren skal effektivt minimerer tab og udledning af kvælstof og fosfor.
 • spildevandsrensningen skal udbredes til de spredte kilder og optimeres på de større anlæg.
 • fiskeproduktion skal placeres i anlæg, hvor spildevandet kan renses.
 • muslingeskrab skal stoppes, og opdræt af muslinger skal styrkes.
 • fiskeri skal foregå på naturlige, sunde og selvreproducerende bestande og holdes indenfor biologisk sikre grænser.
 • alt fiskeri med tunge, slæbende og energislugende fiskeredskaber skal udfases.
 • de snævre tættrafikkerede danske farvande skal overvåges for at mindske risikoen for olie- og kemikalieforureninger. Det betyder øget brug af lods, mere trafikseparering og bedre beredskab ved ulykker.
alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35

Hvad kan du gøre?