For at skabe nye naturområder og forbedre eksisterende natur uddeler Den Danske Naturfond for andet år i træk 15 millioner kroner til projekter i hele landet.

Lodsejere, foreninger og organisationer kan søge om midler til et konkret og lokalt forankret projekt og kan højst modtage 1,5 millioner kroner.

Lokale indsatser for natur og biodiversitet

Det vigtigste for at komme i betragtning til puljemidler er, at naturprojektet vil have en målbar og langvarig effekt på natur og biodiversitet. I 2017 blev der uddelt penge til 18 projekter, som alle har sat sit markante naturforbedrende spor på klitter, moser, enge overdrev og skov.

Projektet kan være genskabelse af et mindre naturområde, støtte til et lokalt samarbejde om pleje af et naturareal, frivillige som vil gøre en indsats for særlige arter i et lokalområde eller noget helt fjerde. Projekterne kan foregå alle steder i landet og må gerne løbe over flere år.

Den Danske Naturfond vil vægte projekter højt, som bygger på samarbejde mellem flere aktører. Kommune og stat må gerne være inddraget, men kan ikke modtage penge fra puljen.

Søg inden 5. februar

Der er ansøgningsfrist til naturpuljen den 5. februar 2018. Blandt de indsendte ansøgninger udvælges de bedste projekter til en anden runde. I anden runde skal der udarbejdes en mere uddybende og detaljeret ansøgning inden midten af april måned.

Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvem der får støtte, og der bliver givet tilsagn inden sommerferien, så projekterne kan gå i gang fra sommeren 2018.

Læs mere om puljen og kravene til at modtage penge samt ansøgningsformular.

Om fonden

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat fond.

Den arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.