Den vigtige indsats med at skabe mere sammenhængende natur i Danmark bliver nu for alvor sat i gang. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet netop indgået en aftale, der betyder oprettelsen af de to første naturnationalparker i Danmark.

De skal ligge ved Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig over den nye aftale.

- Naturen i Danmark har det elendigt, og det haster i den grad med en indsats. Derfor er det rigtig gode nyheder, at regeringen nu for alvor vil sætte i gang med at levere på et af de vigtigste naturløfter fra valgkampen, nemlig etableringen af de vilde naturnationalparker, siger Præsidenten.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem kampagnen Natur Nok sat fokus på behovet for mere beskyttet vild natur og konkret foreslået, at 20 procent af Danmark skal være vild natur. Skriv under på budskabet:

Danmark har allerede i dag nationalparker, men altså ikke parker hvor naturen har førsteprioritet. I foråret 2019 præsenterede den tidligere miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) en politisk aftale om naturgenopretning ved Fussingø, og nu kommer der med den nye aftale et projekt mere på landkortet.

- Det er positivt, at regeringen og støttepartierne fastholder Jakob Ellemanns aftale fra 2019 og samtidig kommer med nye initiativer. Det er rigtig godt, at vi nu får mere plads til naturen, i områder hvor det udelukkende foregår på naturens præmisser, for det er klart det vigtigste forhold til at få stoppet tabet af arter i den danske natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Stadig langt fra mål

De to nye naturnationalparker forventes at sprede sig på et areal på ca. 1900 hektar, hvor dyr og vilde planter kan genskabe naturlige økosystemer.

Socialdemokraterne forpligtigede sig i et fælles naturudspil med SF før valget til at etablere 15 vilde naturnationalparker på et samlet areal på 60.000 hektar, svarende til størrelsen med Bornholm.

Der fremgår af den nye aftale, at arbejdet med flere naturnationalparker skal indgå i forhandlingerne om en biodiversitetspakke fra regeringen, som forventes til efteråret.

-Det er glædeligt, at et flertal i Folketinget nu vil arbejde videre med at sikre store sammenhængende naturområder i Danmark. Aftalen i dag er en begyndelse, men der er behov for en langt mere ambitiøs indsats i mange år, hvis vi skal vende biodiversitetskrisen. Derfor glæder vi os meget til at se regeringens forslag til en samlet, langsigtet naturpolitik, siger Maria Reumert Gjerding.

Stenrev og friluftsliv

Aftalen udmønter i alt midler for 105 millioner kroner. Ud over nationalparkerne bliver der afsat 10 mio. kroner til stenrev i havet, der fungerer som levesteder for mange af havets dyr.

35 mio. kroner skal desuden gå til tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder. Yderligere afsættes 19 mio. kroner til at understøtte danskernes oplevelser i naturen.

Læs mere: Beskyt Danmarks sidste vildmark: Giv 30 procent af havet fred

- Det er positivt, at man også har tænkt havnaturen med ind i aftalen, for det er et område, som har været underprioriteret, og hvor der er markante problemer med biodiversiteten. Men aftalen her er stadig meget langt fra en indsats, som for alvor vil rykke noget, og derfor bliver det rigtig spændende at se et samlet langsigtet bud senere på året, siger Maria Reumert Gjerding.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Fakta om de nye nationalparker

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. I alt omfatter aftalen knap 105 mio. kroner. Indsatserne i aftalen er blandt andet:

  • Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers.Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Naturnationalparken bliver på omkring 800 hektar.
  • Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland. Parken bliver på omkring 1.100 hektar.
  • Genetablering af stenrev. Der skal genetableres stenrev i Natura 2000-områder. Stenrev giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene.
  • Tilskud til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper. Der gives tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura 2000-områder
  • Læs hele aftalen