Har du set ud over havet for nyligt? Så har du nok ikke bemærket, at noget skulle have ændret sig? Havet ligner nemlig oftest sig selv, men under overfladen er havets dyr og planter presset.

I Kattegat er områder, hvor der tidligere var bunddyr såsom muslinger og krebs, helt forsvundet, fordi der tidligere er fisket i stor skala med bundtrawl.

Og hvert år belaster vi samtlige have omkring Danmark med over 60.000 ton gødning i form af kvælstof. I havet fører det til opblomstring af alger, der kvæler planterne på havets bund og slår mange bunddyr ihjel - simpelthen fordi nedbrydningen af alger bruger ilten i vandet.

I de værste år har ødelæggelser forårsaget af iltsvind dækket et område på 14.000 kvadratkilometer - svarende til næsten 1/3 af Danmarks landareal!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om havet

Få ny viden og se, hvad du selv kan gøre for livet i havet

Tusind tak for tilmeldingen!

Vi har brug for at bekræfte din e-mail-adresse.

For at fuldføre abonnementsprocessen, skal du klikke på linket i e- mailen, vi lige har sendt til dig.

Hvis Danmark skal have et rigt liv i havet - og bevare vores sidste vildmark - så skal vi have fredet dele af havene så hurtigt som muligt.

- Vi lægger op til, at 10 procent af havet skal fredes helt. Og at 30 procent skal beskyttes mod bl.a. bundtrawl, fiskeopdræt og råstofindvinding. Havet er Danmarks ultimative vildmark - der findes næppe en natur, så dramatisk og magisk som havet. Vi skal passe meget bedre på den, hvis vi vil bevare den, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kun få procent af havet omkring Danmark er beskyttet

En ny kortlægning viser, at på trods af, at vi i Danmark har udpeget 19 procent af havet som beskyttet natur, så er det kun få procent, der er reelt beskyttet - og ikke bare er streger på et kort.

Forurening med næringsstoffer fra landbruget samt fiskeri med redskaber, der smadrer havets bund og ødelægger livsbetingelser for mange af havets dyr, er blandt de aktiviteter, der foregår i havområder, der ellers burde have fred.

- Den seneste forskning viser, at det kan lade sig gøre at genoprette havets økosystemer inden for 30 år, hvis vi prioriterer det. Fisk, planter og havdyr kan vende tilbage, når havet får fred, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Læs mere om beskyttet hav

Otte ud af ti danskere vil beskytte havet bedre

Otte ud af ti danskere er enige i, at en større andel af havet skal beskyttes, end det er tilfældet i dag. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er fantastisk glædeligt, at danskerne på tværs af alder, køn, politisk tilhørsforhold og geografi i vidt omfang er enige om, at vi skal have fjernet truslerne mod vores havnatur, siger Maria Reumert Gjerding og tilføjer:

- Det ligger helt i tråd med vores opfordring til politikerne om at beskytte 30 procent af Danmarks farvande. Danskerne er tæt forbundet med havet og følger godt med i, hvad der er på færde derude. Og det lover rigtigt godt for den snak, vi skal have med politikerne.

Læs også: Efter grønt pres: Politikerne udskyder udledning af urenset kloakvand

Hvad gør Danmarks Naturfredningsforening for havet?

Danmarks Naturfredningsforening tror på, at der er plads til den vilde natur i Danmarks have.

Vi arbejder for:

  • At få beskyttet 30 procent af havet i tråd med anbefalingerne i FN's Biodiversitetskonvention.
  • At mindst ti af de 30 procent bliver decideret urørt hav.
  • At vende tilbagegangen i havet: I dag er syv ud af otte af de naturtyper, der findes i havet, i tilbagegang.

Livet i verdenshavene kan reddes

  • Danmark har i dag - på papiret - udpeget omkring 19 procent af havarealet som beskyttede områder, men i realiteten har vi kun beskyttet få procent.
  • I de fleste af områderne må der f.eks. stadig fiskes med bundtrawl, der kan skade havets bund.
  • Et nyt studie publiceret i ’Nature’ viser, at livet i verdenshavene kan genopbygges inden for 30 år.