802 gange fandt man sprøjtegift i drikkevandet sidste år. I 95 tilfælde var der så meget sprøjtegift i drikkevandet, at det overskred grænseværdien. Det er femdobling i forhold til 2016, viser en ny opgørelse, som Geus har lavet for Miljøstyrelsen, og som miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) refererer i et nyt svar til Folketingets Miljøudvalg.

- Det er endnu et skræmmende bevis på, hvor grelt det står til med vores drikkevand. Regeringen bliver nødt til at handle nu, hvis vi skal redde vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Lige nu samler foreningen underskrifter for at lægge pres på regeringen. Skriv under i dag:

Et stort problem i hele landet

Sidste år fandt man sprøjtegift i drikkevandet i 80 af landets 98 kommuner. Og i 33 kommuner var der mere sprøjtegift i vandet end tilladt.

- Vores drikkevand er en unik ressource, som resten af verden tørster efter. Så det er mig komplet uforståeligt, at miljøministeren hænger i bremsen. Han bør se alvoren og beskytte drikkevandet - nu og i fremtiden, siger Maria Reumert Gjerding og slår fast:

- Den bedste måde at beskytte vores drikkevand er ved at -forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor drikkevandet dannes og hentes op.

Fund af sprøjtegift i drikkevandet

2017: 802 fund - 95 over grænseværdien

2016: 450 fund - 17 over grænseværdien

2015: 470 fund - 22 over grænseværdien

2014: 450 fund - 18 over grænseværdien

2013: 463 fund - 22 over grænseværdien

Billigt at beskytte drikkevandet

Et notat fra Miljøstyrelsen har tidligere vist, at et sprøjteforbud rundt om drikkevandsboringerne kun vil koste 6 kr. for en gennemsnitlig husstand.

Og det er ni ud af ti danskere villige for at betale.