I Danmark drikker vi grundvand. Men det seneste år har vist, at der er langt større problemer med sprøjtegift i grundvandet, end man hidtil har troet.

DANVA, der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, regner med, at der på et normalt år må lukke 30 drikkevandsboringer på grund af forurening. Men en ny undersøgelse fra organisationen viser, at der på mindre end et år er fundet mindst 250 boringer, der indeholder mere sprøjtegift end tilladt.

Der er med andre ord tale om en eksplosion i fund af sprøjtegift i vores grundvand.

Ifølge geolog og grundvandsekspert i Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch, så er der – ud over det usædvanligt høje antal fund af et stof - særligt tre sprøjtegifte, der er fundet inden for de seneste år, som er særlig bekymrende.

Er du bekymret? Her kan du skrive under på, at du vil have rent drikkevand:

Desphenyl-chloridazon

Chloridazon har været anvendt i Danmark ved dyrkning af roer, rødbeder og løg, men det blev forbudt i 1996. I august sidste år kom det frem, at stoffet var fundet på en række fynske vandværker i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 mikrogram.

Stoffet var ikke på listen over stoffer, som vandværkerne skal teste for, og det var derfor tests på vandværkernes eget initiativ, der afslørede forureningen.

Siden er stoffet kommet med i det obligatoriske prøvetagningsprogram, og det har vist sig, at giftstoffet er langt mere udbredt end antaget. Der er i Danmark mindst 1.698 grundvandsboringer, og stoffet er fundet i 26 procent af dem. I ti procent af dem er grænseværdien overskredet.

- Det er bekymrende, for man vidste allerede for ti år siden, at der var store problemer i Tyskland med forurening af stoffet i drikkevand. Men det er altså først nu, at det bliver undersøgt, hvor store problemerne er i Danmark. Det kan potentielt komme til at påvirke mulighederne for at få rent drikkevand for rigtig mange danskere, siger Walter Brüsch.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

1,2,4-triazol

Det andet stof er 1,2, 4-triazol. Det er et nedbrydningsstof fra tebuconazole og azoler, der bruges til at sprøjte danske korn- og rapsmarker.

Undersøgelser fra det danske varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har vist, at der siver triazol ned i grundvandet i stort omfang.

- Der er tale om et giftstof, som er mistænkt for at være hormonforstyrende for mennesker. Derfor er det alarmerende, at stoffet bliver fundet i så høje koncentrationer i grundvandet, forklarer Walter Brüsch.

Nedbrydningsproduktet er indtil i dag fundet i 32 procent af 148 undersøgte overvågningsboringer. Heraf var tre procent af fundende større end eller lig grænseværdien.

Dimethylsulfamid

Hovedstadens Forsyning, HOFOR, lukkede for nyligt to vandværker efter fund af N,N-dimethylsulfamid. Der er tale om et såkaldt nedbrydningsprodukt, der stammer fra svampemidlet tolylfluanid, der bruges til at dyrke jordbær og tomater, og derudover stoffet dichlofluanid, der især har været anvendt som træbeskyttelsesmiddel.

Tolylfluanid blev forbudt i 2007, men der er brugt store mængder i tidligere år. Ifølge DANVA har HOFOR analyseret 72 boringer for stoffet. Grænseværdien er overskredet i 36 boringer og den højeste værdi var 0,46 mikrogram - næsten fem gange højere end tilladt.

Godkendelsesordningen virker ikke

Ifølge Walter Brüsch, så viser fundet af de tre stoffer, at Miljøstyrelsens godkendelsesordning er hullet:

- Giftstofferne testes ikke på dansk jord, før de godkendes. Godkendelserne baserer sig derimod på modelberegninger og udenlandske forsøg med jordtyper, der ikke er stammer fra Danmark. Det er klart, at modelberegninger baseret på udenlandske jordtyper og klimaforhold vil være fejlbehæftede, siger Walter Brüsch og fortsætter:

- Fundet af de her tre stoffer er eksempler på, at det står langt værre til, end vi hidtil har troet. Der er brug for en stor indsats mod forurening af grundvandet, hvis fremtidige generationer skal kunne drikke vand direkte af hanen, som vi kan det i dag. Et oplagt sted at starte vil være at forbude brug af sprøjtegift de steder, hvor vi henter drikkevandet.

Danmarks Naturfredningsforening samler netop nu underskrifter ind for et forbud mod sprøjtegift i de områder, hvor drikkevandet dannes og hentes.