Som sædvanlig var Statsministerens nytårstale uden de store ord om den danske natur. Til gengæld opfordrede Dronning Margrethe danskerne til at komme ud og nyde den.

Gør noget unyttigt, sagde hun. Og det er vi enige i!

Derfor har vi samlet seks nyligt fredede naturområder, nyanlagte stier eller anden fantastisk natur rundt omkring i landet, som du kan nyde i 2018. Her er der hverken wifi, støvsuger eller fitnesscenter. Helt og aldeles unyttige ture, som dronningen selv befalede.

Ny sti i Naturpark Mølleåen, Nordsjælland

Mellem Ganløse, Slangerup og Lynge i Nordsjælland ligger en helt nyanlagt sti, der giver adgang til mose-, skov- og overdrevsområder med storslået natur, der indtil nu ikke har været tilgængeligt.

Stien er en del af Tunneldalsfredningen, som igen er en del af Naturpark Mølleåen, der blev åbnet i år. Naturparken er et sammenhængende område på 50 km2 af smukt og afvekslende natur- og kulturlandskab omkring den Øvre Mølleådals geologisk markante istidslandskab.

Turen ad den nye sti må siges at være en af de smukkeste, man kan opleve i Nordsjælland. Den tager omkring to timer.

Nyligt fredet eventyrlandskab, Sønderjylland

Som en vifte ud fra Aabenraa by ligger Fladstensdalen, som er et smukt kuperet istidslandskab med eventyragtig stemning.

I 2017 blev Fladstensdalen fredet. Fredningen er vigtig, fordi Fladstensdalen er den eneste Tunneldal omkring Aabenraa, som ikke er kraftigt bebygget. Og takket være fredningen, bliver den det heller ikke.

Fladstensdalen er skabt for 14-15.000 år siden i slutningen af sidste istid, da store dele af Danmark endnu var dækket af is. Da isen smeltede, eroderede smeltevandsfloderne sig ned i dalens bund og sider og uddybede dem til de dale og skrænter, man ser i landskabet i dag.

Der er adskillige trampestier og motionsstier i dalen.

Nyd det måske snart fredede paradis ved Odense, Fyn

Bare et stenkast vest for Odense ligger 500 hektar primært skov, Hesbjergkilen, som Danmarks Naturfredningsforening lige nu er ved at forberede en fredningsansøgning om.

Hvorfor skal det fredes? Fordi det er en fantastisk smuk rekreativ (læs: unyttig) skov meget tæt på Odense. Og hvis Odenseanerne også for fremtiden skal være sikre på at kunne tage et pusterum i det grønne paradis, kræver det, at området fredes. Ellers risikerer skoven at blive omdannet til nåleplantage, opslugt af by eller udlagt til råstofgravning.

Du kan med fordel begynde med en nyanlagt sti omkring Hesbjerg Slot, der ligger ved skoven. Den er markeret med gule pile og er cirka to kilometer lang og giver et godt indtryk af, hvad Hesbjerg er for et område.

Det endnu ubebyggede Amager Fælled, København

Fælleden har ligget, hvor den gør i århundreder. Så vi kunne alle ånde lettet op, da Københavns Kommune efter lang tids modstand i efteråret besluttede at droppe deres store byggeplaner på en af de mest værdifulde og sårbare dele af fælleden.

Hvis du føler for en unyttig tur til noget af det eneste rigtige natur, der er i København, så foreslår vi blandt andet at tage til Grønjordssøen. Grønjordssøen er den vigtigste fuglelokalitet på Amager Fælled. Her yngler for eksempel blishøns, fjordterner, fiskehejrer, sorthalset lappedykkere og grågæs. Om foråret kan du høre nattergalen i tjørnekrattet tæt ved.

Hvis du følger stien fra DR Byen Metrostation vil du komme ned i nærheden af Københavns Kogræsserlaug, hvor du kan få en hyggelig og unyttig stund med køerne.

Husk at kigge ned en gang imellem. Her er både vandsalamandere og snoge at beundre.

Tag i den nu fredede botaniske have, Aarhus

Botanisk Have er Aarhus Bys største park og omfatter 17 hektar, eller det samme som 34 fodboldbaner. Med sin centrale beliggenhed er parken et værdifuldt grønt åndehul midt i den tætte by. I efteråret blev den fredet.

Start turen med at spadsere rundt mellem de fuldkronede solitære træer, hils på ænderne ved de små søer og vandløb og gå på opdagelse i det kuperede terræn, hvor larmen gaden end ikke kan anes. Slut eventuelt af med en gratis tur i Aarhus Universitets væksthuse, hvor du bliver guidet gennem natur fra Amazonas jungle til Nevadas tørke.

Fredningen af parken ændrer ikke fysisk på området, men er vigtig, fordi den sikrer en stærk og permanent beskyttelse, som kommunale planer ikke gør.

Skal det fejres med en unyttig gåtur?

Gå på opdagelse i naturen, Lænestolen

Ja, det er godt nok ikke et naturområde, men hvorfor ikke lade dig inspirere af noget gennemarbejdet, passioneret litteratur om den danske natur? Det gode er, at du kan gøre det hjemmefra, og altså ikke behøver bevæge dig ud i slud og stiv kuling.

Vildere Vidder i Dansk Natur, Rune Engelbreth Larsen

Havørne, bisoner og vilde heste. Ulve og vildsvin. Danmarks natur er blevet vildere, men langt fra nok til at ændre, at naturen bliver fattigere. Det kræver nemlig plads. Det sætter debattør og forfatter Rune Engelbreth Larsen fokus på i ‘Vildere vidder i dansk natur’.

Han har udpeget 35 steder, som med fordel kan udlægges til fri og vild natur. Områderne tilhører det offentlige og der er ikke bebyggelse eller landbrug i nævneværdig grad. Det kan blive til 1.200 kvadratkilometer vildere naturreservater – hvis staten altså vil.

Det Store Svigt, Kjeld Hansen

Mens fredninger ikke altid er populære, når de rejses, så ender de stort set altid med at blive det. Og fredninger fylder uendeligt lidt på statsregnskabet.

Kjeld Hansen opgør regnskabet til, at den danske stat siden 1994 i gennemsnit har brugt omkring 11 mio.kr. årligt på at sikre værdifuld natur for eftertiden.

Til sammenligning har samfundet i samme periode brugt mindst ti gange så meget på – midlertidigt - at genoprette naturen på landbrugsarealer. Penge og natur der i dag er tabt, skriver Kjeld Hansen.

Køb bøgerne gennem vores webshop.