Udover forurening med blandt andet kvælstof og fosfor betyder havbrug også en stærk øget risiko for lakselus på de vilde laks- og ørredstammer. Lakselus er en parasit, der svækker fiskene.

Der er ikke plads til to store havbrug nord for øen Hjelm i Nationalpark Mols Bjerge og et ved øen Anholt. Det siger forskere, lokalbefolkning, lokalpolitikere og grønne organisationer.

Alligevel vil en række partier i Folketinget gennemtvinge en lovgivning, der giver plads til de storforurenende anlæg i havet.

Derfor stævner kuttere og andre fartøjer i dag ud på havet for at protestere mod de planlagte havbrug.

Havnaturen lider skade

- Det er politisk arrogance at ville sælge store områder af vores hav og det er ligeså arrogant, at ignorere den forurening, disse havbrug vil medføre og som i sagens natur vil skade havnaturen. Vi håber til det sidste, at Christiansborg kan høre vores protester, siger Michael Leth Jess, vicedirektør i Danmarks Naturfredningsforening.

Truslerne mod havnatur, badevandskvalitet og de vilde fiskestammer er blevet belyst.

Eksperter har på en høring i Folketingets Miljø og Fødevareudvalg slået utvetydig fast, at der ikke er det ”miljømæssige råderum” politikerne jonglerer med.

Men det gør ikke indtryk på Christiansborgpolitikerne. Her har seneste Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nu valgt at stemme for L111, som det omstridte lovforslag hedder.

Bred folkelig protest

I et sidste forsøg på at råbe politikerne op er organisationerne Levende Hav, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund, den lokale modstandsgruppe BLAK, Havbrugsgruppen Ebeltoft, Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner samt Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger derfor gået i aktion.

- Vi håber til det sidste, at politikerne besinder sig og lytter til eksperter, de lokale politikere og borgere, der skal leve med den øgede forurening. Vi appellerer, træk støtten til L111, siger Michael Leth Jess.

Lovforslaget 2.behandles torsdag 18. maj og 3.behandles ugen efter.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Høring om havbrug

Regeringen har fremsat lovforslag L 111 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse – der skal åbne op for tilladelse til flere havbrug, hvis der samtidig oprettes kompenseres virkemidler som dyrkning af muslinger. Og netop de kompenserende virkemidler blev diskutere ved høringen.

- Jeg kan ikke umiddelbart se et miljømæssigt råderum, sagde Karen Timmerman, der forsker i marinebiologi ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Og Jens Borum, lektor ved Freshwater Biology, Københavns Universitet, kunne følge op med, at det er umuligt, at rense for det organiske stof - fækalierne, der uvægerligt vil komme fra både havbrugene og de muslinger, som skal kompensere for forureningen fra havbrugene.

Læs mere om høringen her