Du står og kigger ud over vandet, hører bølgernes brusen og mærker vindens tag i huer, halstørklæder og jakker. Pludselig fanges din opmærksomhed af, at ænder og blishøns skøjter henover vandet i hektisk flagren.

Det er en havørn, der har udløst panikken, og med sin beundringsværdige statur dykker den ned mod de urolige fugle med kløerne fremstrakt. En blishøne er uopmærksom i et kort øjeblik og haps, havørnen har fanget dagens måltid.

Flere havørne i Danmark


Havørnen er en imponerende fugl. Med et vingefang på 180-244 cm og en vægt på op til syv kilo er den en af de største fugle i Danmark.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er der havørne i 41 danske kommuner, og i Guldborgsund lever 12 procent af bestanden - eller retter sagt ni ynglende par. Det er en glædelig nyhed, mener Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

- Fra et historisk nulpunkt for 100 år siden er havørnenes fremgang det mest lysende eksempel på, hvor god naturen er i stand til at slå igen, hvis den får mulighederne. I dag høster vi frugten af især svenske anstrengelser med i årevis at vinterfodre og ”afgifte” deres bestande af ørne, siger han.

Det er ifølge Jan Pedersen netop en af grundene til, at vi har en stor, stærk og lokalkendt bestand af danske havørne, som er i fuld aktivitet i masser af vores skove.

Fremtiden ser lys ud


Som det ser ud lige nu, så er der grobund for, at havørnebestanden kan blive endnu større end de omkring 400 fugle, der lever i Danmark nu.

- De danske havørne kan nok fortsætte deres fremgang et stykke endnu, da der er mange fiskerige søer, masser af gæs på markerne om vinteren og fede skarver mange steder langs kysterne og på ynglepladserne, som havørnen kan ”tolde” på, siger Jan Pedersen.

Han pointerer dog, at hvis vi vil give ørnene endnu mere medvind, så er opskriften at naturgenoprette mange af de inddæmmede lavbundsarealer, som fortsat kan blomstre op som nye vådområder.

Se en havørn i naturen

Hvis du vil se en havørn i naturen, er det bedst at gå langs de danske kyster, hvor havørne typisk finder deres føde. Det kan være problematisk at lede efter dem i skoven, hvor de yngler, da det forstyrrer ørnene.

- Et generelt godt råd til skovgæster er, at støder man på en havørn lavt over skovens træer, så er man nok kommet inden for dens nærmeste territorium omkring reden, og så bør man fortrække igen så stille og roligt som muligt, siger han.

I øvrigt påpeger han, at det altid har været sådan, at skoven ”åbner sig” mest for den, der bevæger sig stille og roligt.

Object reference not set to an instance of an object.