Den spættede sæl og gråsælen har været stort set udryddet i Danmark. Men de seneste år er de begge kommet tilbage, og går du en tur på stranden, kan du sagtens møde dem.

Den spættede sæl er den mest almindelige herhjemme, og med undtagelse af Lillebælt og Det Sydfynske Øhav kan du se spættet sæl i hele landet. Men de opleves bedst ved Avnø syd for Næstved og på Fanø ud for Esbjerg.

Gråsælen ses oftest i Østersøen omkring Bornholm, i Kattegat, Anholt, Læsø, i den vestlige del af Limfjorden, i Vadehavet og ved Rødsand syd for Lolland. Rødsand har den største bestand og de fleste unger.

Sæler elsker kystområder på øer, sandstrande, rev, skær, holme og sandbanker, hvor de kan leve uforstyrret. Så hvis du vil se en sæl, skal du lede i den type områder.

Meget få hvide babysæler

Hvert år bliver der født 5-10 hvide gråsæler i Danmark. Det lyder ikke af mange, men for bare 15 år siden var der ingen gråsæler i de hjemlige farvande.

Gråsælens unger har en fin hvid pels de første tre-fire uger, efter de er blevet født. Formodentlig fordi mange gråsæler føder på is, hvor den hvide pels virker som kamuflage.

Gråsælen føder én unge i december/januar (lidt senere i Østersøen), så du skal være mere end almindeligt heldig for at se en hvid babysæl.

Spættet sæl føder om sommeren, så dens unger er nu store nok til at stå på egne luffer.

Danmarks største rovdyr vender tilbage

Nej, det er ikke ulven… Gråsælen er faktisk Danmarks største rovdyr.

  • Hannen kan veje op til 300 kg og blive mere end to meter lang.
  • En gråsæl spiser mindst fem kilo fisk om dagen, men spiser også krebsdyr og blæksprutter.
  • Engang var gråsæler almindelige i de danske farvande, men de blev næsten udryddet i starten af 1900-tallet på grund af intensiv jagt og skydepræmier.
  • I 1967 blev gråsælen totalfredet i Danmark og vores nabolande, og siden er den begyndt at vende tilbage.
  • I den danske del af Vadehavet blev der i 2017 talt 221 gråsæler - en stigning på 50 procent i forhold til året før.

Spættet sæl

Gråsæl

Rør aldrig ved en sæl

Selvom de er søde, må du aldrig røre ved en sæl!

Sæler er vilde dyr, og det er vigtigt at holde afstand til dem, fordi de føler sig truede, hvis et menneske nærmer sig. Så tag en god kikkert med på sælsafari.

Særligt når der er unger, skal du vise ekstra stort hensyn.

- Skræmmer man ungerne i vandet, dør de ikke af sult af den ene gang. Men sker det mange gange, kan man måle formindsket vægt og dermed dårligere overlevelseschancer hos ungen, forklarer Bo Håkansson, der arbejder med artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening.

- Man kan ikke sige præcis, hvor tæt man må gå på en vild sæl. Nogle steder har de stor flugtafstand, andre steder nærmest ingen. Så brug din sunde fornuft, og gå ikke ”tæt på”. Hvor der er ynglende sæler, kan der være udlagt et sælreservat med adgangsbegrænsninger. Så respekter skilte og anden info på stedet, siger han.

Sæler har også brug for ferie

Dyrenes Vagtcentral får ekstra mange opkald i vinterferien fra folk, som er bekymrede for sæler på stranden.

Sælerne kan ikke opholde sig i havet hele tiden, så de hviler sig i sandet. De er altså sjældent i nød, men har også bare brug for at slappe af i ferien.

Hvis du møder en sælunge, der ligger alene på strandbredden og hyler, er moren sandsynligvis svømmet ud for at finde føde. Ungen kan være ladt alene i flere timer.

Kun hvis sælen har tydelige skader eller tegn på sygdom, bør du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812.