Hasselmusen er blandt Danmarks mest sjældne og truede dyrearter og den findes kun få steder i landet, hvor der er isolerede skovområder med masser af krat. Lige nu er den i risiko for at forsvinde fra den danske natur, fordi den akut mangler levesteder og plads i naturen.

- Pladsmangel er naturens absolutte hovedproblem i Danmark. Der skal ske noget hurtigt, hvis vi skal redde nogle af de over 2.000 arter, der i dag er truet, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i forbindelse med foreningens aktuelle kampagne: Giv naturen plads.

Kæmper for at redde hasselmusen lokalt

Et af de få steder, hvor der stadig lever hasselmus er i Sorø. Hvert år i september har Michael Daugård fra Danmarks Naturfredningsforening i Sorø en vigtig opgave. Det er på denne tid af året, han registrerer den lokale bestand af hasselmus - både på sin egen jord og i lokalområdet.

Forsigtigt går han fra kasse til kasse, og tjekker indholdet i de 175 redekasser, som han og en flok af andre frivillige har sat op i særligt udvalgte områder. Når han åbner kassen, håber han at se en eller flere små hasselmus stikke hovedet frem. Hver en hasselmus han kan tælle er et godt tegn.

Som de ligger dér i kassen, trygt og godt, kan det være svært at tro, at de er truede. Men det er de. Hasselmusen er én af de arter, som optræder på den såkaldte rødliste. Det vil sige, at de er i højrisiko for at uddø i Danmark.

Hasselmusen mangler gode levesteder i Danmark

I skovområderne omkring Sorø trives hasselmusen, og Sorø er derfor ét af de få steder i Danmark, hvor man fortsat kan finde en sund bestand af den lille syvsover, som flere har udnævnt til én af Danmarks mest nuttede dyrearter. Men i store dele af landet har hasselmusene svære levevilkår, fordi de mangler plads og føde.

- Udfordringen for hasselmus og mange andre truede arter er, at naturen i Danmark er fragmenteret. Der mangler ganske enkelt nogle store, sammenhængende naturområder, hvor arterne har bedre forudsætninger for at trives. Det betyder desværre, at hasselmusen i dag kun findes i isolerede områder, og det gør dem endnu mere sårbare. For uddør de her, så bliver det meget svært at redde dem fra at forsvinde helt fra den danske natur, forklarer Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Indsatsen for hasselmusen har forbedret bestanden

Fordi hasselmusen og flere andre arter er i fare for at forsvinde fra den danske natur, er det afgørende, at der løbende føres kontrol, og at de truede dyr får hjælp til at overleve i de områder, hvor de trives. Derfor er indsatserne i Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger en vigtig brik i arbejdet for at registrere dyrene og understøtte en sund bestand.

Og i Sorø oplever man heldigvis en fremgang i antallet af hasselmus.

- Siden vi startede vores arbejde for snart 15 år siden, har vi observeret en væsentlig forbedring af bestanden her i Sorø. Redekasserne bruges ivrigt, og vi kan også se, at hasselmusene er begyndt at sprede sig ud på et større område. Derfor ser vi positivt på fremtiden, fortæller Michael Daugård, der er biolog og tovholder på hasselmusprojektet i Danmarks Naturfredningsforening Sorø.

Truede arter har brug for mere politisk fokus

Men selvom hasselmusene trives i Sorø er der fortsat grund til bekymring. De fleste skovområder i Danmark bruges i dag til produktion, og det er ifølge biolog Bo Håkansson en udfordring, hvis vi fortsat skal sikre hasselmusens overlevelse.

- Vi må desværre erkende, at det er svært at finde plads til beskyttelse af truede dyrearter som hasselmusen i den moderne, kommercielle skovdrift. Det kræver en del hensyn fra skovejerne, hvis vi fortsat skal passe på bestanden. Derfor håber vi, at truede dyrearter vil få et større politisk fokus, som kan være med til at højne skov- og lodsejernes incitament til at gøre en forskel for blandt andet hasselmusen, understreger Bo Håkansson.

Også blandt de lokale ildsjæle håber man, at hasselmusen vil få mere fokus - både politisk og blandt de lodsejere, som med deres jord kan være med til at skabe gode levesteder.

- Vi har allerede et godt samarbejde med et par lodsejere, som bakker op om vores arbejde ved at stille deres jord til rådighed. Men vi håber på muligheden for dialog med flere, og ser også et stort potentiale i at skabe oaser på selv mindre grunde med få hektarer. For hver en hektar tæller i kampen for en af Danmarks mest sjældne dyrearter, afslutter Michael Daugård.

Fakta om hasselmusen

  • Hasselmusen er den eneste ”mus” i Danmarks, der går i vinterhi. Derfor kan den ikke betegnes som en ”rigtig” mus, da den faktisk tilhører syvsoverfamilien.
  • Hasselmusen kan sove i op til 7 måneder om året. Op til vintersøvnen kan den næsten fordoble sin vægt, så der er noget at tære på i løbet af det mange måneder.
  • Hasselmusen betegnes af mange, der kender den, som en af de mest nuttede dyrearter i den danske natur. Den er blot 5-7 cm lang og vejer ca. 20 gram. Den kan kendes på sine store brune øjne, og en lang, busket hale.
  • Hasselmusen findes kun relativt få steder i Danmark – blandt andet i Sorø og på Sydfyn.
  • Hasselmusen trives bedste i skov med tæt krat eller indre skovbryn

Sådan arbejder Danmarks Naturfredningsforening for hasselmusen

  • Frivillige opsætter redekasser som løbende vedligeholdes og er med til at registrere den årlige bestand
  • Foreningen er i dialog om beskyttelse af hasselmusen med de skov- og lodsejere, der ejer områder, hvor hasselmusen lever
  • Foreningen arbejder løbende med projekter for hasselmusen i samarbejde med andre organisationer, Naturstyrelsen og frivillige ildsjæle. F.eks. er foreningen sammen med Naturstyrelsen i gang med at styrke indsatsen for hasselmus på styrelsens arealer
  • Foreningen arbejder politisk for mere sammenhængende natur og bedre levevilkår for truede dyrearter

Bliv en del af kampen for en rig og mangfoldig natur i Danmark - bliv medlem i dag