Landbrugspakken strider klart imod EU's regler for miljøbeskyttelse, vurderer Danmarks Naturfredningsforening, der nu har sendt en klage til Kommissionen.

Regeringens nye landbrugspakke tillader landbruget at bruge mere gylle og gødning. Det vil skade naturen og sætte de sidste 30 års indsats for et rent vandmiljø over styr. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der samtidig vurderer, at pakken er i strid med EU's regler for miljøbeskyttelse.

Landbrugspakken, som regeringen, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Konservative netop har stemt igennem i Folketinget, åbner op for, at landmænd allerede fra i år kan gøde mere.

Det vil lede til mere forurening af vandmiljøet, og det er et klokkeklart brud på EU's regler for miljøbeskyttelse, vurderer Danmarks Naturfredningsforening.