En kommune kan godt forbyde landmænd og private haveejere at bruge godkendte sprøjtemidler i såkaldt boringsnære beskyttelsesområder - områder tæt på drikkevandsboringer. Det skriver DR, der har fået aktindsigt i en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dermed er et foreløbigt sidste punktum sat i en sag, der berører borgere i en række kommuner over hele landet.

En sejr

- Det er en sejr. En sejr fordi, vi nu har fået klagenævnets ord for, at man godt må beskytte grundvandet mod sprøjtegifte også på privat jord. En sejr fordi, det er på tide, at der blev sat en grænse for, hvor meget hensynet til et enkelt erhverv kan sættes over hensynet til vores fælles ressourcer. Og en sejr fordi, det er en naturlig konsekvens af lovens bogstav, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kommuner som Egedal, Sønderborg, Aalborg og Aarhus Kommune har varslet forbud mod brugen af sprøjtegifte i de områder, hvor kommunerne henter borgernes drikkevand. Flere andre kommuner udarbejder netop nu nye indsatsplaner for beskyttelsen af drikkevandet, skriver DR. Landbruget har på sin side varslet kamp mod forbuddet.

Lokale indsatser nødvendige

Danmarks Naturfredningsforening roser de lokale politikere for at tage kampen op på borgernes vegne.

- Vi oplever et fodslæbende Folketing og derfor er det nødvendigt og vigtigt, at man lokalt tager de nødvendige skridt, som Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, i de tilfælde hvor den nationale regulering ikke er præcis og vidtgående nok. Det er helt afgørende, at landets kommuner også i fremtiden kan tage sådanne midler i brug, siger Bisschop-Larsen.

Nationalt svigt

Danmarks Naturfredningsforening har gennem flere år kæmpet for at drikkevandet kan beskyttes – særligt i såkaldt boringsnære beskyttelsesområder - områder tæt på drikkevandsboringer. Klagenævnets afgørelse sikrer nu kommunernes ret til dette. Dermed er disse kommuner gået foran Folketinget. Her prøvede nogle partier bag den nye pesticidhandlingsplan 2017 – 2021 prøvede at indføre et sprøjteforbud i BNBO’erne som en del af handlingsplanen. Det blev kun til et vaskeforbud inden for de boringsnære beskyttelsesområder.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Miljøbeskyttelseslovens §24:

Kommunerne har efter miljøbeskyttelseslovens § 24 mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg, dvs. tiltag inden for indvindingsboringens nærhedszone.