Som en direkte konsekvens af klimaændringerne bliver havet varmere. Det forsurer, kvæles af iltmangel, og dets evne til at optage kuldioxid svækkes.

Alle sammen faktorer, der sætter levestederne under pres og truer arternes evne til at reproducere sig selv og spredes. Dermed er hele fødekæden truet.

Det er hovedkonklusionerne i en helt ny rapport fra FN's klimapanel.

- Klimakrisen begrænser sig ikke til landjorden. Havet er jordklodens største levested, og planetens største kilde til liv. Vi kan og skal gøre det nødvendige for at beskytte havet. Og vi skal gøre det i dag - ikke i morgen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Sænk fiskekvoterne, når de skal fordeles i næste måned

Når vi fisker for meget, med belastende redskaber og oven i købet i sårbare områder, så svækker vi bestanden af fisk. Vi ødelægger de områder, fiskene lever i, og bryder de fødekæder, som fiskene indgår i.

Alt sammen indgreb, der svækker havet som økosystem og dermed havets modstandskraft over for klimaændringer. Derfor anbefaler FN's klimapanel i den nye rapport, at alle lande gør en indsats mod overfiskeri og skadeligt fiskeri, for eksempel visse former for bundtrawl.

Det samme opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til:

- Hvis den politiske vilje er der, kan vi udlægge beskyttede områder, hvor naturen kan genoprettes. Vi har allerede den lovgivning, der skal til for at stoppe overfiskeri, så det kan vi allerede tage fat på i næste måned, når fiskekvoterne for Østersøen forhandles, siger Maria Reumert Gjerding.

Lav din egen klima-aftale

Vil du reducere dit CO2-aftryk? Så lav din egen personlige klima-aftale.
Vælg tre ud af ti ting, du vil gøre for klimaet – så får du:
  • Skræddersyede guides, der hjælper dig i gang
  • Din klima-aftale som en sjov lille film, du kan dele og inspirere andre
  • Et klima-nyhedsbrev med yderligere inspiration til at leve klimaklogt.

Havet skal beskyttes bedre

Stop overfiskeri og udlæg en tredjedel af havet som beskyttede områder, hvor blandt andet bundtrawling er forbudt. Det mener Danmarks Naturfredningsforening til de danske politikere.
Havet er jordklodens største levested for et utal af arter. Havet spiller en kritisk rolle i forhold til vores og planetens sundhed. Det producerer den ilt, vi indånder, og optager, den C02, vi udleder. Men kun et sundt hav med en høj biodiversitet kan værne os mod klimaændringerne.
- Ingen ejer havet, så vi må alle være med til at passe på det. Også Danmark. Gennem mange år har vi desværre svigtet vores opgave og ikke sikret en tilstrækkelig beskyttelse af vores vigtige natur i havet, siger Maria Reumert Gjerding og konkluderer:
- Tiden er inde nu til at skifte kurs. Vi må effektivt stoppe overfiskeri og udlægge havområder, som er reelt beskyttede.