Fredning er den stærkeste naturbeskyttelse vi har og derfor er det helt uholdbart, at fredninger uden videre kan ophæves ved lov for at tilgodese økonomisk vinding. Det var det klare budskab, da der i dag blev afholdt demonstration på Bertel Thorvaldsens Plads i København.

Her udtrykte københavnerne deres utilfredshed med regeringens planer om at tvangsophæve fredningen af Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.

Tidligere på ugen rykkede planerne nemlig et skridt nærmere realisering, da regeringens forslag blev behandlet i Folketinget for første gang. I dag markerede omkring tusind af byens borgere, at de på ingen måde bakker op forslaget – tværtimod.

Sammen slog de ring om Christiansborg for at markere deres modstand mod at affrede de tre naturområder, der ikke blot er vigtige åndehuller for københavnerne selv, men som også er hjemsted for et rigt dyreliv.

Læs også: Regeringen vil sælge ud af fredet natur i København

Fredninger beskytter naturen mod økonomisk spekulation

Demonstrationen var arrangeret af Fredningsalliancen – et nystiftet netværk bestående af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i København samt en lang række lokale grønne initiativer og organisationer.

Alliancen er sat i verden for at modarbejde, at fredninger bliver ophævet ved lov for at tilgodese økonomisk vinding, og netop dette var et hovedtema ved søndagens demonstration.

Formålet med at affrede de tre naturområder er nemlig at sælge grundene, så Københavns Kommune kan rejse penge til metrobyggeri. Men det er altså ikke en valid grund til ophæve fredningerne ved lov, mener alliancen.

- Det kan være i orden at ophæve fredninger med en lovgivning. Det forudsætter imidlertid, at der er væsentlige samfundsmæssige interesser i spil. Det er der ikke, når formålet for stat og kommune er økonomisk vinding til deres eget selskab, skrev alliancen på sin Facebook-side, hvor demonstrationen var annonceret.

Læs også: Græsrødder kæmper mod tvangsophævelse af fredninger i København

En fredning er for alle – for altid

I forbindelse med demonstrationen indtog Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, talerstolen foran de mange fremmødte.

Her understregede hun, hvor vigtige fredninger er for den danske natur.

– Vi er et af verdens rigeste lande. Men også et af de mest naturfattige. Her er en fredning den stærkeste beskyttelse, vi kan give naturen, sagde hun i sin tale.

Hun pointerede, at politikerne er ved at bryde med 100 års fredningstradition, og slog fast, at en affredning ikke blot er et angreb på naturen, men også et svigt af de kommende generationer, der skulle have haft glæde af byens grønne oaser.

Til stor begejstring blandt de fremmødte afsluttede hun sin tale med en klar opfordring til politikerne på Borgen bag sig:

– Jeg vil på hele Danmarks Naturfredningsforenings vegne opfordre Folketinget til at forkaste forslaget om at sælge københavnernes natur. En fredning er for alle – for altid.

Regeringens forslag skal behandles i Folketinget igen, og det bliver formentlig i starten af marts.