En lille vibeunge på Lærkesletten, der står til at miste sin fredning. Foto: Nikolaj Noel Christensen

Det er en principiel underminering af naturbeskyttelsen og helt uden fortilfælde, når et flertal i Folketinget i dag tager hul på at tvangsophæve tre naturfredninger i København ved lov. Så hård er kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen advarer om, at Folketinget er ved at åbne dørene for, at kommuner og stat kan bryde med princippet om, at naturfredninger gælder for evigt.

– Naturfredninger har jo netop det formål, at de fredede områder skal beskyttes mod byggeplaner og kortsigtede økonomiske interesser. Folketinget forbryder sig med 100 års fredningspraksis, når de går ind og tvangsophæver tre fredninger udelukkende med det formål, at kommunen kan tjene penge på et salg, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte naturen

Baggrunden for sagen er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet. Penge, der kommer i kommunekassen når de tre fredede naturområder bliver solgt. Der er tale om Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.

Det er ellers præcis sådanne kortsigtede, økonomiske interesser, som fredninger skal beskytte naturen imod. Derfor er det også uden fortilfælde i dansk politisk historie, at fredede naturområder er indgået i en politisk studehandel.

- Naturbeskyttelsesloven og en række konkrete præcedensafgørelser er meget klare på det her område. Fredninger kan kun ophæves, hvis der ligger tungtvejende samfundshensyn til grund, forklarer Maria Reumert Gjerding.

Normalt er det fredningsnævnene, som kan give dispensation til at ændre på fredninger eller i sidste ende ophæve en fredning. Men i stedet for at gå igennem fredningsnævnene – og med stor sandsynlighed få afslag – har Københavns Kommune bedt Folketinget om hjælp til med at ophæve fredningerne ved lov.

Læs også: DN ærgrer sig over udsigt til mindre natur i København

Bliv medlem og støt vores arbejde for fredninger

Er kommunes pengekvaler et tungtvejende samfundshensyn?

En del af stridens kerne handler netop om, hvorvidt kommunens økonomiske kvaler kan være et ’tungtvejende samfundshensyn’.

Folketinget kan til enhver tid vælge at ophæve fredninger igennem en anlægslov. Dette er dog kun sket få gange tidligere i historien, og kun i forbindelse med store infrastrukturprojekter, hvor der var et fysisk behov for at ændre i de eksisterende fredninger.

Bedst kendte eksempler er Ørestadsloven fra 1992 og genoprettelsen af Skjern Å.

Men i forbindelse med det nye lovforslag begrunder transportminister Ole Birk Olesen ophævelsen med, at kommunens manglende økonomi til at realisere metrobyggeriet er et tungtvejende samfundsmæssigt hensyn.

– For så vidt angår anbringendet om, at der ikke er tungtvejende samfundsmæssige hensyn for en ophævelse af fredningen, er det Ministeriets vurdering, at en udvidelse af den københavnske metrocityring udgør et tungtvejende samfundsmæssigt hensyn, skriver ministeren i en kommentar til høringssvarene.

Læs også: Græsrødder kæmper mod tvangsophævelse af fredninger i København

Regeringen underminerer naturbeskyttelsen

Den kommentar får skarp kritik fra Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen mener, at regeringen hermed knæsætter et nyt princip, hvor kommunerne og stat til enhver tid kan sælge ud af fredet natur med den henvisning, at fortjenesten skal finansiere tunge samfundsmæssige hensyn som infrastrukturprojekter, klimasikring m.m.

– Hvis den begrundelse, regeringen her fremlægger, får lov til at stå til troende, er beskyttelsen af vores fredede natur jo intet værd. Det er meget uheldigt, siger Maria Reumert Gjerding, som opfordrer Folketingets partier til at gå i rette med ministeren.

Tirsdag førstebehandler Folketinget lovforslaget, hvorefter det skal tilbage til udvalgsbehandling. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer Folketinget til at afvise at tvangsophæve de tre fredede naturområder i København.

Kom til demonstration mod tvangsophævelse af fredninger

Sammen med en række lokale initiativer og organisationer har Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i København stiftet Fredningsalliancen, som vil forsøge at stoppe Folketingets planer om at tvangsophæve fredningen af de tre naturområder i København.

Den 24. februar arrangerer Fredningsalliancen en stor folkering omkring Christiansborg. Deltag her

Sådan ophæves en fredning

  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent.
  • Folketinget kan ophæve fredninger med anlægsloven. Men det er kun sket få gange i fredningernes 100 års gamle historie.
  • Normalt ophæves eller ændres fredninger ved fredningsnævnene, hvor der bliver rejst en ny fredningssag, som ophæver den eksisterende fredning.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves for at give kommuner mulighed for at sælge området.