Naturen er i krise, og 1.844 arter af planter og dyr risikerer at forsvinde fra Danmark, fordi de mangler plads og gode levesteder.

Derfor har flere kommuner fået stigende fokus på at skabe mere vild natur. For eksempel dyster 92 af landets 98 kommuner i år om at blive Danmarks vildeste kommune. Det sker i Miljøministeriets kampagne ’Sammen om et vildere Danmark’, der skal forbedre biodiversiteten gennem mere vild natur.

En af kommunerne er Hjørring Kommune. Her vil man skabe flere områder med mange forskellige vilde blomstrende planter, som sommerfugle, bier og andre insekter er afhængige af.

- Vi gik som kommune forrest med vild natur på kommunale arealer som grøftekanter, rundkørsler, parker og legepladser. Derudover lavede vi en række tiltag med private borgere og virksomheder, og samlet har de omlagt over 100 hektar til mere vild natur i haver, plæner, erhvervsområder og på marker, fortæller Laus Gro-Nielsen, der er biolog i Hjørring Kommune.

Det er ikke kun kommunerne, som har stort fokus på den grønne dagsorden. Meningsmålinger viser, at vælgerne har historisk højt fokus på natur, miljø og klima op til kommunalvalget den 16. november.

Foto: Laus Gro-Nielsen

Boligselskabet BoVendia er blandt mange i Hjørring Kommune, som har været med til at skabe flere områder med vilde blomstrende planter til gavn for insekter.

Fire gange så mange sommerfugle

Allerede et år efter projektets start kunne man se tydelige resultater af indsatsen. Hjørring Kommune fik Naturhistorisk Museum til at undersøge antallet af insekter i 11 områder før projektets start og et år efter. Og der var en markant fremgang i både parcelhushaver, erhvervsområder og marker.

Samlet set var antallet af sommerfugle næsten firedoblet. Bierne var mere end fordoblet, og antallet af svirrefluer var tidoblet.

- Der er ingen tvivl om, at tiltagene med flere vilde blomster tiltrækker store mængder af de insekter, som er i tilbagegang. Der kan altså skabes bedre levesteder for sommerfugle og andre insekter på bare et år både i byer og på landet, hvis man laver de rigtige tiltag, siger Laus Gro-Nielsen og fortsætter:

- Resultaterne blev endda nået, uden at projektet medførte ekstra omkostninger for kommunen. Tiltagene og driften på de kommunale arealer har ikke været dyrere eller billigere end sædvanligt.

Læs også: Den hvide stork trives, når der er god natur

Quiz: Gæt de truede dyr

Foto: Laus Gro-Nielsen

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest i Hjørring Kommune har fået vilde blomster som rødkløver og kællingetand ud på selskabets arealer.

Stort fremskridt – men lang vej endnu

Naturprojektet i Hjørring Kommune blev fulgt af et tv-hold, og det blev til tv-programmet ’Giv os naturen tilbage’, som blev vist i fire afsnit på DR1 i efteråret 2020.

- Da tv-programmet blev sendt, kom der virkelig mange henvendelser fra folk i hele landet. Man kan virkelig mærke, at der sker noget på denne dagsorden i disse år. Og nu hvor tv-programmet for længst er forbi, så kører vi videre for fuld damp, og vi kan se, at mange andre kommuner også har fokus på mere vild natur og biodiversitet, siger Laus-Gro Nielsen.

Ifølge den nordjyske biolog så vil dog formentlig tage lang tid, før flertallet af danskere foretrækker vild natur i haverne og på de lokale områder fremfor veltrimmede græsplæner.

- Der er stadig rigtig mange, der siger, at de synes, at den vilde natur ser ’rodet’ ud i forhold til ’ordentlige’ græsplæner. Så selv om vi føler, at vi har virkelig rykket dagsordenen, så er der stadig lang vej endnu, siger Laus Gro-Nielsen.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig