Folketingsvalget i 2019 blev historisk grønt, og meget tyder på, at det samme bliver tilfældet med efterårets kommunalvalg. Den grønne dagsorden vejer i hvert fald tungt hos vælgerne og har for mange afgørende betydning for, hvor krydset skal sættes.

Hver tredje vælger anser klima, miljø og natur som et af de tre vigtigste områder, som kommunalpolitikerne skal tage sig af. Kun ældrepleje bliver prioriteret af flere. Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening. Ser man isoleret på de yngste vælgere (18-34 år), ligger den grønne dagsorden oven i købet helt i top.

Læs mere: Sådan kan du give naturen en stemme til kommunalvalget

Samtidig viser en ny måling fra Electica, at den grønne dagsorden er det område, der har størst betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds d. 16. november. Her angiver 42 procent af de adspurgte netop klima, miljø og natur som et af de tre politiske områder, der vil have afgørende indflydelse på deres stemme ved det forestående kommunalvalg, mens næstflest (40 procent) angiver ældre og ældrepleje og tredjeflest (23 procent) angiver kommunens økonomi.

Læs også: Kommuner får naturen til at blomstre vildt

At den grønne dagsorden er så vigtig for vælgerne op til kommunalvalget, glæder Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er fantastisk, at den grønne dagsorden fylder så meget hos vælgerne, og at så mange ser den som et kommunalt kerneområde, der skal prioriteres rundt om på rådhusene. Kommunerne har et stort ansvar, hvad både natur, miljø og klima angår, og det bliver de kommende kommunalbestyrelser nødt til at leve op til. Heldigvis er det allerede et emne, der fylder hos politikerne og i den kommunale valgkamp, siger hun.

Quiz: Gæt de truede dyr i kommunerne

  • Kommunerne har ansvar for langt det meste natur og grønne områder inden for kommunegrænsen. Derfor er kommunalvalget den 16. november meget vigtigt, hvis naturen skal have en større stemme lokalt.
  • Flere kommuner har allerede gang i indsatser for at beskytte og skabe mere natur. Det kan være ved at beskytte gamle skove eller skabe bedre forhold for specifikke truede dyr.
  • Tag quizzen og gæt nogle af de truede dyr, som kommunerne har hjulpet gennem tiden. Vær samtidig med i lodtrækningen om flere grønne præmier.

Historisk grønt kommunalvalg

Med klimaet, miljøet og naturen i top skiller det kommende valg sig ud fra tidligere. Kommunalvalgene plejer nemlig primært at handle om de klassiske velfærdsområder, forklarer Jesper Claus Larsen, der er vælgeranalytiker og ejer af Electica, og som står bag den ene måling.

– Det er første gang i kommunalvalgsregi, at vi ser den samlede grønne dagsorden være så markant, som den er i dag. Vi skal jo hele tiden holde os for øje, at i første instans, der er kommunalvalg altid velfærdsvalg, der handler om de ældre, børnene, skolerne, sociale forhold osv. Kommunalvalget bliver også et velfærdsvalg i år, men det kommer i særdeleshed også til at handle om den grønne dagsorden, siger han og fortsætter:

– Lige nu har vi to ting, som vælgerne siger, at kommunalbestyrelserne og borgmestrene skal fokusere på i de næste fire år. Det er den klassiske velfærd, og så er det den grønne dagsorden. Og det er nyt. Vi kommer til at se Danmarkshistoriens første grønne kommunalvalg.

Drikkevand er grøn topscorer

Ser man nærmere på, hvad det så er for nogle grønne initiativer, som vælgerne vil have kommunerne til at prioritere, tegner der sig et tydeligt billede.

Ifølge målingen, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, mener hver fjerde vælger, at det er absolut vigtigst, at deres kommende kommunalbestyrelse fokuserer på at sikre rent drikkevand. Samlet set angiver 50 procent af de adspurgte netop sikring af drikkevandet som et af de tre vigtigste initiativer.

Næstflest (40 procent) mener, at deres kommende kommunalbestyrelse skal prioritere at sikre natur og flere grønne områder, mens affaldshåndtering er det, som tredjeflest (34 procent) har angivet som et af de tre vigtigste initiativer på det grønne område.

At drikkevandet topper listen, kommer ikke bag på Maria Reumert Gjerding.

– Det er helt enestående, at vi i Danmark kan få rent drikkevand direkte fra undergrunden, uden at det skal renses kemisk eller behandles på anden vis. Desværre bliver der fundet pesticidrester i drikkevandsboringer i stort set alle kommune, og derfor er det ikke overraskende, at det er noget, der fylder hos vælgerne, siger hun.

Prioriteringen af rent drikkevand er særligt udtalt blandt vælgerne over 55 år, mens de 18-34-årige i særlig grad prioriterer natur og grønne områder samt ambitiøse klimamål.

FAKTA: Om Epinion-målingen

  • Målingen er gennemført i september 2021 som webbaserede interview blandt 1568 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.
  • Se undersøgelsen her.

FAKTA: Om Electica-målingen

  • Der er i alt gennemført 3.002 interview blandt et repræsentativt udsnit af vælgerbefolkningen i alderen 18 år eller derover. Dataindsamlingen er gennemført online i perioden 1. til og med 21. september 2021.
  • Læs mere om undersøgelsen her.
alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter