2017 var et af de værste år for vores sommerfugle nogensinde, og hver fjerde sommerfugleart er nu truet i et vist omfang. Derfor udskrev Danmarks Naturfredsforening og virksomheden A. Vogel en konkurrence, for at finde landets bedste sommerfugleprojekter.

Silkeborg og Morsø vinder konkurrencen og modtager hver 100.000 kroner til at føre projekterne ud i livet. Projekterne kan gøre stor gavn for flere forskellige truede arter, men præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening er lige så imponeret over antallet af kvalificerede ansøgninger. I alt deltog 29 kommuner med 32 projekter.

- Interessen har været overvældende. Vi har modtaget over dobbelt så mange ansøgninger, som vi havde regnet med. Det viser en stor vilje til at hjælpe sommerfuglene, men det tyder også på, at der er afsat for få penge til det i kommunerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Den store interesse vækker også glæde i virksomheden bag sponsorpræmien til Danmarks truede sommerfugle.

- Det er en kerneværdi hos A.Vogel, at vi skal passe på naturen. Uden sommerfuglene ingen planter og dermed ingen kosttilskud. I Danmark er antallet af sommerfugle på drastisk tilbagegang, og derfor er det naturligt for os at gå ind i arbejdet for bevarelsen af de danske sommerfuglearter, siger Preben Christensen, der er direktør i A. Vogel (Bioforce).

Fra molergrav til sommerfugleparadis

De to vinderkommuner får overrakt præmien d. 22. maj for to meget forskellige projekter.

Morsø vil omdanne en gammel molergrav til et sommerfugleparadis ved blandt andet at rydde krat og sætte græssende kvæg på arealet. Plejen vil give sommerfuglene og blomsterplanterne i området bedre betingelser, og området vil forhåbentlig med tiden også kunne bruges som opholdssted for træksommerfugle.

Danmarks bedste sommerfugleprojekt

  • Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel har jagtet Danmarks bedste sommerfugleprojekter
  • Projektet skal være målrettet én eller flere sårbare eller truede dagsommerfuglearter i et konkret naturområde
  • 29 kommuner deltog med i alt 32 projekter, og nu er vinderne fundet: Silkeborg og Morsø
  • Hver kommune modtager 100.000 kroner, så de kan føre projekterne ud i livet.

- Vi er meget glade for at vinde konkurrencen, så vi kan være med til at sikre et mere mangfoldig insekt- og dyreliv på Mors, siger Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune, og fortsætter:

- Selve området har ligget hen i næsten 40 år – og nu får det bogstaveligt talt nyt liv. I projektet indgår også et samarbejde med en lokal naturvejleder, så børn og naturinteresserede kan lære mere om sommerfuglenes biologi og bevarelse.

Vinderprojekt gavner seks truede arter

100 km væk får de lokale sommerfugle gavn af et andet projekt. Gjern Bakker i Silkeborg er i forvejen et godt levested for sommerfugle, så ved at sætte ind, kan kommunen hjælpe hele seks truede sommerfuglearter og flere andre almindelige arter.

Silkeborg Kommune vil fælde dele af en rødgranplantage og lukke grøfterne i området for at genoprette den oprindelige mose.

- Vi er meget glade for prisen. Det betyder, at vi nu kan sætte gang i endnu et initiativ til gavn for de mange særlige planter og dyr, der bor i vores smukke natur. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi fremover vil se mange flere af de sjældne og iøjnefaldende sommerfugle flyve rundt i området omkring Gjern Bakker, siger Claus Løwe Klostergård, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

Du kan også hjælpe de truede sommerfugle

Det er ikke tilfældigt at vinderne bliver annonceret den 22. maj. Det er FN's Internationale Biodiversitetsdag, og sommerfugle er en rigtig god indikator for naturens tilstand og mangfoldighed.

Ved at hjælpe sommerfuglene hjælper vi samtidig mange andre insektarter, som lever på naturtyper, som der er blevet færre af i Danmark, fx heder, overdrev, moser og åbne skovarealer.

- Vi står midt i en natur- og biodiversitetskrise. Det er en af vor tids helt store udfordringer, og vi forsøger konstant at sætte fokus på insektdød og vise, at alle kan være med til at gøre en forskel, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Sideløbende med kommunekonkurrencen har Danmarks Naturfredningsforening en kampagne, der skal få haveejere og virksomheder til at skabe plads til sommerfuglene. Kampagnen hedder Sommerfugleeffekten, fordi selv en lille indsats kan gøre den store forskel.

Sommerfugleeffekten

  • 56 procent af de hjemmehørende sommerfuglearter er truet, sårbare eller helt forsvundet
  • De har brug for mad og plads, og selv en lille indsats kan gøre den store forskel
  • Tilmeld din have eller grønne areal på Fleresommerfugle.dk
  • Så får du en gratis guide, blomsterblanding og børnebog om sommerfugle og alfer af Josefine Ottesen.