Vildsvinehegnet, der løber langs den dansk-tyske grænse, har krævet siden første ofre. Siden hegnet blev gjort færdigt forrige mandag er der flere uhyggelige tilfælde af krondyr, der har siddet fast i hegnet og har lidt en langsom og smertefuld død.

- Vi må desværre forvente flere eksempler i den kommende tid, fordi hjortevildtet endnu ikke har ”opdaget” at der er hegnet på tværs af deres sædvanlige ruter, som de forsøger at følge.

Det er muligt at omfanget stiger, stabiliserer sig eller aftager med tiden – ingen ved det, siger seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson.

Hegnet, der er opsat for at undgå indvandring af vildsvin, er så grovmasket, at hjortevildtets ben kan komme igennem og komme til at sidde fast. Der er også et eksempel på, at et krondyr har forsøgt at springe over hegnet, men er blevet fanget i det ene bagben på kanten af hegnet.

Krondyr fik revet benene af

Den 22. november, kort før hegnet blev endeligt færdigt, fandt en tysk mand et alvorligt skadet dyr. Dyret hængte fast i hegnet på en sådan måde, at flere ben var revet over. Kun dyrets hud holdt benstumperne fast, hvor knoglerne stak ud.

På den tyske Facebook-side Jagd-Team Nordschleswig, hvor de makabre billeder er offentliggjort, omtales vildsvinehegnet da også som en "vildt-fælde":

Vildsvinehegnet på den danske grænse er en vildt-fælde. Min nabo var på politistationen for at aflevere et alvorligt sygt dyr. Begge forben var ikke kun gået i stykker, de var virkeligt spidse og blev kun hængende på huden. I går blev det også annonceret, at der i et andet område, er et gammelt dyr med brækkede bagben."

"I løbet af året blev to forældreløse vilde kalve også fanget i hegnet (...) Det er yderligere ment, at mange dyr, der er blevet såret på vildsvinehegnet, vil forblive et sted derude og ikke vil blive fundet overhovedet. Det hegn, der skal forhindre de vilde vildsvin i at passere, skader andre dyrearter og udgør en fare for natur og dyr."

Se opslaget på Jagd-Team Nordschleswigs Facebookside.

Støt borgerforslag mod vildsvinehegnet

Der er stillet et borgerforslag om at fjerne vildsvinehegnet på baggrund af ulykkelige tilfælde, som dette.

Støt forslaget her

Vildsvinehegnet kan ikke holde vildsvinepest ude af Danmark

Vildsvinehegnet, der har kostet de danske skatteborgere mange millioner kroner, er blevet sat op for at hindre vilde vildsvin i at komme ind i Danmark, fordi man frygter, at vildsvinene kan være smittet med afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest kan smitte på følgende måder:

  • Hvis syge og raske dyr kommer i kontakt med hinanden
  • Hvis man smider inficeret madaffald, der spises af vildsvin
  • Hvis jægere bringer inficerede svin til Danmark
  • Hvis lastbiler, der anvendes til svinetransporter, ikke desinficeres ordentligt.

- Hegnet giver ikke mening, fordi syge vildsvin dør så hurtigt, at de ikke kan bringe smitten ret langt. Vildsvin kan være et ”reservoir” for smitte, men det er mennesker, der kan bringe smitten over større afstande - ikke vildsvinene, forklarer Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening.

- At vilde vildsvin skulle kunne smitte danske tamsvin er ekstremt tvivlsomt, fordi lovgivningen i forvejen kræver, at tamsvinene er hegnet inde ved hjælp af dobbelt hegning.

Naturen har brug for store, sammenhængende arealer

Konsekvenserne af hegnet, udover at hjortevildtet kan hænger fast i det, er også, at det kan udgøre en barriere for nogle af de mellemstore pattedyr, som f.eks. hare, grævling, ræv og guldsjakal. Det, som naturen har brug for, er store, sammenhængende områder, hvor dyrene kan færdes

Hegnet er dog ikke en absolut barriere: Ved veje, vandløb og byer er store åbninger i hegnet. Her kan dyrene krydse grænsen. Også vildsvinene.

Læs også: Vildsvinet hører hjemme i Danmark