Vildsvinet blev udryddet fra Danmark for omkring 200 år siden, men er i skrivende stund ved at genindvandre til de danske skove.

Det er naturligt, da vildsvinene har fine forudsætninger for at trives i Danmark, og de beriger faktisk den danske natur.

Genial naturplejer og udfordrende jagtbytte

- Vildsvinene er geniale naturplejere. De laver skovforyngelse og skaber en større botanisk rigdom i skovbunden, når de går og vender jorden med deres tryner, forklarer Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Ud over at være naturtalenter i naturpleje, så bydes vildsvinene også velkommen hjem af de danske jægere, da svinet er en udfordrende art at jage.

Og i modsætning til de opdrættede tamsvin i de lukkede stalde, så smager vildsvin ikke alene bedre, men de er også ”produceret” bæredygtigt af naturen selv.

Hegn mod svinepest rammer ved siden af

For nyligt besluttede Regeringen sammen med Dansk Folkeparti, at der skal opsættes et hegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvinene ude og dermed mindske risikoen for, at vilde vildsvin smitter danske tamsvin med afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest smitter ved kontakt mellem syge og raske dyr, men at vilde vildsvin skulle smitte danske tamsvin på åbent land er minimal, fordi lovgivningen i forvejen kræver, at tamsvinene er hegnet inde ved hjælp af dobbelt hegning, lyder det fra Bo Håkansson.

- Det er ikke vildsvinene selv, der udgør en risiko for at bringe afrikansk svinepest til Danmark. Det er derimod menneskelig aktivitet, der er årsag til spredning af svinepesten, siger Bo Håkansson med henvisning til en ny tysk undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at vildsvin kun kan være raske smittebærere, hvis smitten bringes til Danmark af mennesker. Men vildsvinene er således ikke den egentlige kilde for smitte. Det er mennesker.

- For eksempel lastbiler, der ikke er gjort ordentligt rent, udenlandske håndværkere, der smider inficerede madrester eller jægere, der har været på jagt i ramte områder i østlandene, forklarer Bo Håkansson.

Hegn er ikke en god løsning for naturen

Ifølge Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, så vil beslutningen om et hegn derfor ikke have afgørende effekt på bekæmpelsen af svinepest:

-Det er naturligvis vigtigt, at der bliver lavet en indsats for at undgå, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Men den politiske beslutning om at opsætte et 70 km langt hegn på grænsen til Tyskland er, ud fra en rent faglig betragtning, ikke den bedste løsning. Og det gavner i hvert fald ikke naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hegnet vil være en barriere for mange dyr heriblandt odder, grævling, ræve og hjortevildt.

Læs mere om vildsvin i den danske natur

Fakta om vildsvin

Størrelse

Vildsvinet måler 110-155 cm og op til 1 m. Vildsvinet kan veje helt op til 200 kg og blive 20 år gammelt.

Levevis

Vildsvinet lever primært i løvskove. Hvor der er vildsvin, kan man se, hvor vildsvinene med trynen har endevendt det øverste jordlag for at finde rødder, rodfrugter, bog og agern.

Vildsvinet er stort set altædende; insekter, orme, smågnavere og ådsler.

Vildsvinet er et flokdyr. Flokkene består af hunner og ungdyr af begge køn, mens de gamle orner går alene omkring uden for brunsttiden.

Yngleforhold

I parringstiden kan de ældre orner udkæmpe voldsomme kampe. Smågrisene fødes i en ”gryde”, som hunnen har foret med tørret græs, mos og lignende. De små grise er hurtigt på benene og følger hunnen i hendes fødesøgning.

Bevaringsstatus

Vildsvinet blev udryddet i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet. Med mellemrum strejfer vildsvin fra Nordtyskland ind over grænsen. I dag udryddes vildtlevende vildsvin, straks de opdages, på grund af frygt for at vildsvin skal smitte tamsvin med svinepest.

Jagt: Vildsvin er en højt værdsat art blandt jægere, fordi den er meget udfordrende at jage.